Från ovan

Zahi Hawass, som är chef för Egyptens forntidsförvaltning och en av de forskare som får stöd av National Geographic Society, hissas ned i Shendwas grav på en odaterad bild.När Shendwas klippgrav grävts ut visade den sig vara en öppen plats på omkring fem gånger fyra meter. Hans sons grav i närheten är omkring tre gånger en och en halv meter.Abdul Hakeem Karar, som är chef för gravområdet i Sakkara, säger att ”det är besvärligt” att komma ned i gravarna för att gräva ut dem, ”men vi gör det ju hela tiden”.

14 juli 2010

Zahi Hawass, som är chef för Egyptens forntidsförvaltning och en av de forskare som får stöd av National Geographic Society, hissas ned i Shendwas grav på en odaterad bild.

När Shendwas klippgrav grävts ut visade den sig vara en öppen plats på omkring fem gånger fyra meter. Hans sons grav i närheten är omkring tre gånger en och en halv meter.

Abdul Hakeem Karar, som är chef för gravområdet i Sakkara, säger att ”det är besvärligt” att komma ned i gravarna för att gräva ut dem, ”men vi gör det ju hela tiden”.

Läs också

Kanske är du intresserad av...