Galleri: Mumier berättar historier flera hundra år efter döden

Dario Piombino-Mascali har undersökt mumier i en krypta i Vilnius i Litauen och forskningsprojektet, som sponsras av National Geographic, ger en unik inblick i livet på 1700- och 1800-talet. Se de kusliga bilderna från projektet här.

19 maj 2015 av Karen Weintraub & Nicole Werbeck

Viktiga personer och Napoleons soldater ligger mumifierade sida vid sida

När de rikaste och mest betydelsefulla medborgarna dog i 1700-talets Vilnius i Litauen begravdes de under Heliga andens kyrka i stadens centrum. Flera decennier senare fick de sällskap av kvarlevorna av de av Napoleons soldater som dukat under på väg hem till Frankrike efter nederlaget i Ryssland.

Gravarna användes även av de levande. När Vilnius intogs av den polska armén under första världskriget och av tyskarna under andra världskriget användes kryptan som skyddsrum. Kropparna i kryptan höll dock stånd – även när den sovjetiska regimen försökte göra om de dolda källarvalven till ett museum, som skulle vara en hyllning till ateismen.

”De begravda fick lov att vila i frid och bevittnade samtidigt de historiska händelser som utspelade sig i staden”, säger den italienske antropologen Dario Piombino-Mascali, som i fem år har studerat kropparna.

Mer än hälften av kropparna i den litauiska kryptan ruttnade snabbt och lämnade inte kvar annat än skelettrester. Av någon anledning – kanske den årstid då de avled, i kombination med det konstant torra klimatet under jorden – torkade andra kroppar ut och mumifierades på naturligt vis. I stället för att bli till skelett bevarades huden intakt med igenkännbara ansiktsdrag. Totalt 23 av kryptans mumier är sålunda helt intakta.

CT-skanningar ger inblick i livet på 1700- och 1800-talet

Dario Piombino-Mascali, som fått stöd till sin forskning av National Geographic, lade dem i en CT-skanner för att ta reda på mer om livet och hälsan på 1700- och 1800-talet. Han säger att mumierna är lika viktiga som mumierna från det gamla Egypten, eftersom de gör att forskare kan jämföra dagens hälsoproblem med hälsoproblemen i ett inte alltför avlägset förflutet.

Innan Dario Piombino-Mascali fick fram sina forskningsresultat betraktades åderförkalkning som en mestadels modern sjukdom, även om förkalkade blodkärl observerats hos egyptiska mumier. Mumierna från Vilnius visar även tecken på kraftig fetma och en stillasittande livsstil.

De flesta av kropparna visade även tecken på att ha haft hål i tänderna. Flera av dem hade uppenbarligen lidit av tuberkulos. En liten flicka led av en medfödd missbildning och vitaminbrist som lett till skelettförändringar, vilket kan ha varit ett resultat av familjens skam.

Människor i Vilnius trodde tidigare att kryptorna var hemsökta, att många av de döda fallit offer för pesten, och att de levande kunde smittas av sjukdomen. Dario Piombino-Mascali, som även har bedrivit mumieforskning på Sicilien, säger att hans arbete har gett invånarna i Vilnius en mer realistisk bild av kryptan och av deras egen historia.

Läs också

Kanske är du intresserad av...