Gav ökenklimat idén till dödskultmumier?

Naturligt torkade lik inspirerade kanske ett sydamerikanskt folk till att göra konstfärdiga mumier, visar en ny undersökning i Chile.

27 augusti 2012 av Ker Than, National Geographic News

Chinchorro bodde i fiskebyar längs kusterna i Chile och Peru och hade börjat mumifiera skelett redan år 5050 före Kristus, flera tusen år före egyptierna. Arkeologer har länge funderat på hur denna sedvänja – och en tillhörande dödskult – uppstod, och somliga har haft en teori om att den importerades från det betydligt fuktigare Amazonbäckenet.

Naturligt torkade lik som det på bilden har sannolikt inspirerat områdets uråldriga chinchorrofolk till att mumifiera sina döda, hävdar forskare i en ny undersökning. Enligt forskarnas teori blev denna sedvänja utbredd under en period med naturligt välstånd och befolkningstillväxt, då chinchorro bättre kunde gå nya vägar och utvecklas kulturellt.

”Vår undersökning är en av de få som dokumenterar framkomsten av social komplexitet till följd av miljömässiga förändringar” – i detta fall klimatförändringar, som torkade ut Atacama, säger undersökningens ledare, Pablo Marquet.

”Hittills har fokus mest legat på hur miljömässiga förändringar har fått samhällen att kollapsa, säger Pablo Marquet, som är arkeolog vid det katolska universitetet i Santiago i Chile.

Läs också

Kanske är du intresserad av...