Kleopatra – Den sista av ptoleméerna

Kleopatras öde är en berättelse om makt, romantik och ett kungahus på väg från storhet till fall.

27 oktober 2011

Kleopatra besteg tronen första gången som 18-åring tillsammans med sin bror enligt ptolemeisk sed, men drevs efter några år bort från tronen.

Den ambitiösa Kleopatra kämpade med alla medel för att återta sin plats i det egyptiska kungahuset, vilket involverade politiska såväl som romantiska relationer till några av romarrikets största personligheter. Dessa förhållanden ledde henne till en början till tronen, men till slut ledde de även till hennes död.

Läs också

Kanske är du intresserad av...