När började man använda frimärken?

Frimärken gör det i dag enkelt att skicka brev till andra sidan jorden. Så var det dock inte innan frimärken uppfanns och gjorde processen både lättare och billigare.

10 september 2013

England ger ut världens första frimärken

Det var i England den 6 maj 1840 som världens första frimärke gavs ut. Frimärket, one penny black, var resultatet av en portoreform föreslagen av den brittiske ämbetsmannen Rowland Hill (1795–1879).

Frimärken gör det billigare att skicka post

Rowland Hills revolutionerande idé gick ut på att man skulle ta betalt för post utifrån försändelsens vikt. Man betalade en penny per 14 gram (med minimipriset fyra pence), oavsett hur långt försändelsen transporterades inom rikets gränser.

Tidigare hade postpersonal ägnat mycket tid åt att räkna ut portot utifrån hur lång transporten var, vilket medförde stora kostnader.

Danmark får de första frimärkena i Norden

Samtidigt med frimärket infördes även förskottsbetalning, vilket innebar att brevbärarna slapp ägna tid och kraft åt att kräva betalning vid leverans. Sammantaget innebar detta att systemet förenklades, vilket gjorde det billigare att skicka brev och paket.

År 1843 hoppade Schweiz och Brasilien på frimärkståget och 1851 blev Danmark det första landet i Norden som införde frimärken.

I Sverige gavs de första frimärkena ut 1855.

Läs också

Kanske är du intresserad av...