När trycktes den första boken?

Den första massproducerade boken var en bibel, som kom ut 1454.

5 oktober 2012

Den tyske guldsmeden Johann Gutenberg stod bakom den första massproducerade boken, den så kallade 42-radiga bibeln, som 1454 kom ut i en upplaga på cirka 200 exemplar. Det är Gutenberg som brukar betraktas som uppfinnaren av boktryckarkonsten, alltså masstryckning av böcker med lösa typer.

Uppfinningen var epokgörande och ledde under renässansen till en kulturrevolution, eftersom man nu kunde producera böcker i betydligt större upplagor än tidigare.

Plötsligt blev boken tillgänglig för mycket fler människor än de handskrivna manuskripten hade varit. Tryckta böcker – så kallade blockböcker – fanns redan i 800-talets Kina, men de var tryckta med utskurna och färgade träplattor sida för sida, och inte bokstav för bokstav.

Tryckning med lösa typer av bränd lera uppfanns även i Kina omkring 1050, och i Korea använde man från början av 1400-talet lösa typer gjutna i brons.

Boktryckningen spreds snabbt över större delen av Europa; man uppskattar att det år 1500 hade tryckts omkring 40000 olika böcker i ett sammanlagt antal av cirka tio miljoner exemplar.

Läs också

Kanske är du intresserad av...