Romarna var bra på att återvinna

Romarna var sparsamma med glas. De samlade skärvor från sönderslagna skålar och tillsatte nytt smält råmaterial.

22 november 2011

En nyligen genomförd studie visar att denna typ av återvinning vann alltmer insteg i Storbritannien på 200- och 300-talet, då den här flaskan från engelska Faversham tillverkades. Faktum är att uppemot hälften av de 517 föremålen från denna tid består av återvunnet glas.

Vad är det som avslöjar glasets ursprung? Blandningen av spårämnen, till exempel kobolt till blått och koppar till rött, som gav färg åt skärvorna.

Den brittiska arkeologen Caroline Jackson, som varit med i studien, menar att återvinning blev allt vanligare vid tiden för romarrikets upplösning. Sannolikt upphörde då leveranserna av nytt glas, vilket gjorde att glasblåsarna fick arbeta med vad som stod till buds.

Läs också

Kanske är du intresserad av...