Romarnas murar höll barbarerna ute

Romarna uppfattade allt som låg utanför romarriket som Bar­baricum, och barbarer som ville korsa gränsen utifrån behövde tillstånd.

27 september 2012 av Karen Gunn, Chefredaktör, National Geographic Nordic

Sett med romarnas ögon var vi barbarerna. De uppfattade allt som låg utanför romarriket som ”Barbaricum” – primitiva områden utanför den civiliserade världen. Även om det även på andra platser fanns praktfulla städer och högtstående kulturer, låg det kanske något i det.

Över hela romarriket anlade romarna ett omfattande vägnät, som med tiden gick från Britannia i norr till den afrikanska medelhavskusten i söder och underlättade transporter, förvaltning och handel. I alla de erövrade provinserna uppförde de städer med välskötta gator, akvedukter, som gav invånarna rinnande vatten, badanläggningar med kallt och varmt vatten, latriner med kloaker, offentliga byggnader och amfiteatrar.

Romarrikets medborgare kunde röra sig fritt och utnyttja den blomstrande, penningbaserade handeln på städernas torg, medan det krävdes särskilt tillstånd (och ibland övervakning av beväpnade vakter) för barbarer utifrån som ville korsa gränsen för att sälja sina varor på de romerska marknaderna – en bild som man nästan känner igen från vår tids fria handel inom EU.

I artikeln, som du kan ladda ned här, utforskar vi det väldiga gränssystem som skiljde romarriket från barbarer som vi själva på andra sidan. Skulle gränsmurarna hålla horder av fientliga barbarer ute, eller hade de ett annat syfte?

När du klickar på nedladdningsknappen uppmanas du att registrera dig som medlem av natgeo.se. Det tar en minut och är helt gratis.

Läs också

Kanske är du intresserad av...