Språk upptäckt i 400 år gammalt brev

Ursprungligt peruanskt språk har återupptäckts i resterna av kyrka.

5 september 2010 av Brian Handwerk, National Geographic News

Anteckningar på baksidan av ett 400 år gammalt brev har avslöjat ett hittills okänt språk, som en gång talades av infödda människor i norra Peru, säger en arkeolog.

Det slitna och skrynkliga papperet, som skrivits av en okänd spansk brevskrivare och varit dolt i fyra århundraden, fiskades år 2008 fram ur ruinerna av en mycket gammal spansk kolonialkyrka. Först nyligen har en grupp forskare och lingvister emellertid avslöjat hur viktiga de ord som skrivits på baksidan av brevet är.

Brevskrivaren, som levde i början av 1600-talet, har översatt spanska ord – uno, dos, tres – och arabiska siffror till ett mystiskt språk, som dagens forskare aldrig har sett. ”Även om inte säger oss särskilt mycket, berättar det om ett språk som är väldigt annorlunda jämfört med allt som vi känt till hittills – och det är en fingervisning om att det kanske fortfarande finns mycket kvar att upptäcka”, säger projektledaren Jeffrey Quilter, som är arkeolog på Peabody Museum of Archaeology and Ethnology vid Harvarduniversitet i USA.

”Försvunnet” språk det ena av två som redan är kända?

Det nyupptäckta språket kan ha lånat en del från quechua, ett språk som fortfarande talas av ursprungsbefolkningen i Peru, säger Jeffrey Quilter.

Det har dock helt klart varit ett särpräglat språk och sannolikt ett av två som bara är kända från omnämnanden i samtida texter: Quingnam och Pescadora – ”fiskarnas språk”. En del forskare anser att de båda i själva verket är samma språk, och att de har missuppfattats som enskilda språk av tidiga spanska skrivare.

Anteckningarna omfattar dessutom översatta tal, vilket betyder att det försvunna språkets numeriska system var baserat på talet 10, alltså ett decimalsystem – som engelska. Medan inkafolket använde ett system baserat på tio, fanns det många andra kulturer som inte gjorde det: maya använde till exempel enligt Jeffrey Quilter ett system baserat på 20.

Kyrkans olycka är arkeologernas lycka

Brevet hittades under utgrävningar av kyrkan Magdalena de Cao Viejo i det arkeologiska El Brujo-komplexet i norra Peru. Kyrkan tillhörde en närbelägen stad, som en gång var bebodd av en ursprungsbefolkning, som tvångsförflyttats till platsen av spanjorerna, förmodligen för att få dem att konvertera till kristendomen, säger Jeffrey Quilter.

Det gåtfulla fragmentet är bara ett av flera hundra historiska papper som hittats på platsen, som är välbevarad tack vare det extremt torra klimatet – och tack vare att kyrkan rasat samman över den, tillägger Jeffrey Quilter.

”Arkeologer lever på andra människors olycka”, säger Jeffrey Quilter.

De spanska kolonisatörerna ”hade sådan otur att kyrkan rasade samman – vi anser att det kan ha skett i mitten eller slutet av 1600-talet – och då blockerades biblioteket eller kontoret, där de förvarade sina papper”

Språk visar kulturell mångfald

Upptäckten av det nya språket i Magdalena de Cao Viejo bidrar till att understryka den rika mångfald av kulturer som fanns på den amerikanska kontinenten under den tidiga kolonialtiden, säger Jeffrey Quilter.

”Du vet att kineser förbannar andra genom att säga ‘måtte du leva i intressanta tider’ – det här var en extremt intressant tid”, säger han.

”Vi föreställer oss ofta en sammanstötning mellan spanjorer och indianer, men på nästan varenda plats från Massachusetts till Peru var det en krock mellan betydligt mer komplexa befolkningsgrupper.”

Kolonisatörer från många olika delar av Europa slogs till exempel ihop till ”spanjorerna”, och i Amerika fanns det många folk som talade olika språk och hade olika sedvänjor, påpekar han. ”Det visar verkligen hur rik och mångfaldig den världen var.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...