Vad kommer ”hottentott” av??

Mänga känner till ordet ”hottentott”, men varifrån kommer det egentligen?

12 augusti 2014

Hottentott är ett namn som de holländska bosättarna i Kapområdet i Sydafrika vid 1600-talets mitt gav khoikhoifolket.

Khoikhoi var ättlingar till jägar- och samlarfolket san från Botswana och de första boskapsuppfödarna i södra Afrika. Det var det första ursprungsfolk invandrarna kom i kontakt med. Holländarna gav dem troligen namnet på grund av de främmande klickljuden i deras språk (i dag kallas klickspråken khoisan), eller för att de under sin dans sjöng något som kunde låta som "hottentott".

Hottentot är nedsättande

I dag betraktas namnet som nedsättande. När invandrarna lade beslag på marken runt Godahoppsudden för sina lantbruk blev khoikhoifolket av med sina betesmarker, eller så utrotades de eller förslavades, och på bara ett par generationer försvann de från sina ursprungliga landområden.

Apartheidregimen i Sydafrika erkände inte khoikhoi som ett folk, men sedan upphävandet av apartheid på 1990-talet har den historiska identiteten hos i synnerhet nama – den största gruppen av khoikhoiättlingar – erkänts och stärkts.

Läs också

Kanske är du intresserad av...