Återvinningsplats för vikingavapen hittad?

Ett nytt vikingafynd i England skulle kunna tyda på att de nordiska folkens svaghet för återvinning kanske härrör från deras krigiska förfäder.

17 maj 2010 av James Owen, National Geographic News

De berömda nordiska krigarna, varav många under medeltiden slog sig ned i delar av östra och norra England, gick in för återvinning när de stred. Det visar nya utgrävningar i Storbritannien.

I staden York har man nyligen avtäckt en fyndplats, där man under 1000-talet bearbetat metall. Spåren pekar på att platsen förmodligen fungerat som provisorisk återvinningsplats, där vikingar efter slaget lämnade in sina vapen för omarbetning. Det säger historikern Charles Jones, grundare av Fulford Battlefield Society, som arbetar för att skydda slagfältet mot exploatering.

Charles Jones och hans kollegor har hittat flera hundra smidesarbeten, däribland yxor, delar av svärd och pilspetsar samt klumpar av smält järn och rester av ässjor.

”Vi har hittat åtskilliga rester av smält metall, som droppat ned vid bearbetningen av smidda vapen”, säger han till York Press.

”Järnfynden stöder teorin att metall samlades in och återanvändes i området strax bakom slagfältet”, säger Charles Jones.

Vikingar återanvände både på och utanför slagfältet

Föremålen röntgenundersöks för närvarande vid University of York. Arkeologen Søren Sindbæk vid universitetet säger att undersökningarna förväntas avslöja om de rostiga föremålen är nordiska smidesarbeten, som innehöll särskilda legeringar av mjukt järn och hårt stål.

”Vikingarna var mycket duktiga smideshantverkare”, säger Søren Sindbæk till National Geographic News. ”Deras vapen var berömda på grund av det sätt som järnet behandlades på.”

Varje metallföremål var ett värdefullt material, som återanvändes”, tillägger han. ”Oavsett vem som vann ett slag under denna period så samlade man in det som låg kvar på slagfältet.”

Søren Sindbæk känner inte till några andra slagfält med spår efter vikingarnas återvinning, men man har hittat bevis för återvinning av metall och andra material på andra platser med fynd av vikingaföremål, säger han.

Läs också

Kanske är du intresserad av...