Hade vikingarna horn på hjälmen?

När man föreställer sig vikingar har de ofta horn på hjälmen, men faktum är att det inte finns några bevis för att det var så med de riktiga vikingahjälmarna.

25 februari 2015

Vår föreställning om vikingakrigare med horn på hjälmen är sannolikt felaktig, men frågan är svår att besvara entydigt. Från vikingatiden finns bara en enda hjälm bevarad. Den hittades i Gjermundbu norr om Oslo, och den har inga horn.

Hornen tillhörde bärsärkarna

Det finns avbildningar av personer med horn på hjälmen från järnåldern, bland annat på Gallehushornen, som hittats i södra Danmark. De är äldre än vikingatiden, men krigarna med horn är så kallade bärsärkar, som enligt de isländska sagorna fanns även under vikingatiden. Bärsärkarna stred på ett särskilt hämningslöst sätt, då de i raseri och utan tanke på sitt eget liv kastade sig ut i strid.

Hjälmar med horn hade religiösa syften

Dessutom har man i Osebergsgraven i Norge, som innehåller fynd från tidig vikingatid, hittat en bonad, som visar hjälmar med horn. Det kan tyda på att en del vikingakrigare burit hjälm med något slags horn, och kanske bara i särskilda, möjligen religiösa, sammanhang. I praktiken skulle horn på hjälmen ha varit i vägen på de trånga krigsskeppen, och föreställningen får inget stöd i samtida källor, som på inget ställe nämner vikingar med horn på hjälmen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...