Harald Blåtand: Den kristne vikingen

Vikingarna trodde att stupade krigare fördes med praktfulla skepp till ett evigt liv i Valhall, där Oden var den mäktigaste guden. Sedan lät Harald Blåtand sig döpas – och förde in vikingakulturen i en ny era. Vem var den kristne kungen?

25 februari 2015 av Karen Gunn

Harald Blåtands möte med präst med stora konsekvenser

Vid ett gästabud cirka år 965 uppstod det mellan kung Harald Blåtand och prästen Poppo en tvist om vem som hade störst makt: de kristnas gud eller vikingarnas gudar.

Poppo hade rest till det hedniska Norden för att förkunna Kristi ord. Den skeptiske vikingakungen krävde dock mer än Bibelns budskap och frågade prästen om han var villig att bevisa denna tro med sin egen kropp som insats. Poppo svarade ja utan att tveka. Kungen lät hetta upp ett stycke järn och bad Poppo bära det i handen – en metod kallad järnbörd, som under medeltiden ofta användes vid rättegångar för att avgöra den anklagades skuld.

En samtida krönikeskrivare berättar att när Da Poppo visade upp sin hand var den oskadad. Det övertygade Harald Blåtand om kristendomens sanning, och han befallde de människor han härskade över att förkasta avgudarna.

Ny kristen era innebar ny gemenskap

När Harald Blåtand lät sig döpas inleddes en ny era för vikingarna – och de slussades in i det medeltida Europas kristna kulturgemenskap. Harald Blåtands politik förändrade Skandinavien för alltid och lade grunden till Nordens kungariken som de ser ut än i dag.

“Harald Blåtand var en visionär”, säger Jörn Staecker, som är arkeolog och vikingaexpert vid universitetet i Tübingen i Sydtyskland.

Vikingarna spred skräck

Harald Blåtand var en utmärkt härskare för vikingarna, som på den tiden redan hade blivit ökända i resten av Europa för att plundra, mörda och sprida skräck från Nordsjön till Medelhavet. Ett av de tidigaste plundringstågen skedde försommaren 793, när vikingar angrep klostret Lindisfarne på Englands östkust.

”Anglosaxiska krönikan" beskriver angreppet på det andliga centrumet för kungariket Northumbria. Den dagen dök vackert välvda skepp av främmande konstruktion upp utanför kusten. Männen halade de kvadratiska seglen, hoppade iland och angrep med yxor, spjut och svärd. Angriparna hade kommit över Nordsjön från Danmark eller Norge. På några timmar dödade de en stor del av munkarna och släpade med de andra som fångar på sina skepp. Slavar gav bra betalt.

Vikingarna skändade altaret, roffade åt sig guld och smycken och försvann på samma sätt som de kommit. Sjökrigarna ”drog i viking”, när de gav sig ut på vikingatåg, sade man.

Harald Blåtand skapade nordiskt rike

Sedan kom Harald Blåtand och gav dem kristendomen. Inom några decennier hade allt det som tidigare kännetecknat en stolt viking förändrats. Under sin regeringstid skapade Harald Blåtand ett rike som omfattade förutom nuvarande Danmark även den svenska västkusten och delar av södra och västra Norge.

Gränsen mot söder utgjordes av Danevirke i närheten av Hedeby – ett 30 kilometer långt vallkomplex och en fartygsspärr i viken Slien, vars ursprung enligt den senaste forskningen går tillbaka till 600-talet. Under Harald Blåtand blev det längre mellan plundringsräderna från Danmark. Som brukligt var reste kungen dock runt i sitt rike för att visa sin makt och försäkra sig om de lokala hövdingarnas stöd. Harald Blåtand visste att han – som andra europeiska regenter under tidig medeltid – med kyrkans hjälp kunde säkra och utöka sin makt.

Enligt den kristna härskarideologin regerade en kung med Guds nåde, som dennes ställföreträdare på jorden. ”Kristendomen hade länge varit känd i Skandinavien. Nu antogs den även av den politiska eliten”, säger arkeologen och vikingaexperten Mads Kähler Holst vid Aarhus Universitet.

Hur övertygade Harald Blåtand sitt folk och hur säkrade han sin makt? Hur såg den värld som han härskade över ut? Och vad blev det av den förste kristne kungen? Läs allt detta i artikeln från National Geographic nummer 2, 2015, som du kan ladda ned här.

OBS! Du måste ha en profil på National Geographic för att ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa en sådan och tar bara ett ögonblick. När du klickar på nedladdningsknappen får du möjlighet att skapa en profil.

Läs också

Kanske är du intresserad av...