Hur upprätthålls Kinas ettbarnspolitik??

Kinas ettbarnspolitik gäller endast den del av befolkningen som bor i städerna.

7 maj 2013

I vissa delar av Kina upprätthålls ettbarnspolitiken inte alls.

Faktum är att den sedan de tidiga åren endast gäller den del av befolkningen som är registrerad som stadsbor. När regeln infördes 1980 omfattade den cirka 20 procent av befolkningen. För majoriteten av befolkningen var Kinas politik för befolkningsbegränsning redan från första början en tvåbarnspolitik.

Medborgare som är registrerade i landsbygdsområden får ofta lov att ha två barn, dock under vissa förutsättningar. De viktigaste av dessa är om det första barnet är en flicka eller om barnet har en funktionsnedsättning. Det främsta skälet till att ettbarnspolitiken inte upprätthålls i alla delar av landet är att den har stött på alltför stort motstånd.

Av ekonomiska, sociala och kulturella skäl värdesätter nämligen kineser pojkar högre än flickor. Om man skaffar mer än ett barn utan tillstånd bestraffas det, till exempel med böter, vilket innebär att det i Kina föds barn som hålls dolda för myndigheterna, ofta flickor som föds när en familj försöker få en son. I en fattig familj kan underlåtelse att registrera ett barn innebära att barnet inte kan gå i skolan och inte är berättigat till hälso- eller sjukvård. En välbeställd familj kan dock köpa sig till både skolgång och vård, eftersom det i Kina finns ett stort privat utbud på båda dessa samhällsområden.

Läs också

Kanske är du intresserad av...