Försvunnen verk av Leonardo bakom falsk vägg?

En länge försvunnen väggmålning av Leonardo da Vinci döljer sig kanske bakom en tegelvägg och ett annat mästerverk, visar preliminära undersökningar.

14 mars 2012 av Dave Mosher, National Geographic News

Forskare anser sig ha hittat det första ”upplyftande” beviset för att ett ovärderligt mästerverk, en försvunnen Leonardo da Vinci, döljer sig bakom en annan ovärderlig väggmålning från 1500-talet i Italien.

Med hjälp av en liten kamera har forskarna tagit videobilder i ett hålrum bakom Giorgio Vasaris ”Slaget vid Marciano" och en tegelvägg i rådsalen Salone dei Cinquecento (”De 500:s sal”) i Palazzo Vecchio, rådhuset i Florens.

Video: 360-graders laserskanning av Salone dei Cinquecento.

De har även hittat svart färg och lack som används på målningar – spår som pekar på att den försvunna Leonardo kanske redan för länge sedan räddades från att förstöras.

Fynden är inte entydiga. Sökandet efter Leonardo da Vincis målning avbröts efter politiska och offentliga protester. De är dock de första lovande spåren i ett mysterium, som sträcker sig över mer än fyra århundraden.

Det försvunna verk som det handlar om, ”Slaget vid Anghiari”, kan vara mer än sex meter långt och tre meter högt.

Enligt historiska källor anlitade den italienske statsmannen Piero Soderini 1502 Leonardo da Vinci för att måla den scen, då italienska riddare år 1440 besegrar milanesiska styrkor på Anghiarislätten i Toscana.

Leonardo lär ha tagit tillfället i akt att experimentera med en ny oljemålningsteknik, men den misslyckades.

Under 1550-talet fick Giorgio Vasari i uppgift att omdekorera Salone dei Cinquecento, som är uppkallad efter de 500 medlemmarna av republiken Florens storråd, och måla flera jättelika väggmålningar, som skulle vara många meter höga.

En av väggmålningarna skulle målas ovanpå Leonardos ofärdiga verk, men minst en källa beskriver Vasari som en beundrare av Leonardo, som inte kunde förmå sig att förstöra verket.

Maurizio Seracini, som är konstdiagnostiker vid University of California i USA och medlem av National Geographic Society, har i 36 år letat efter spår efter målningen.

”Ända sedan första dagen har målet för min forskning varit att ta reda på var 'Slaget vid Anghiari' kan ha målats ... och om den fortfarande finns kvar”, säger Maurizio Seracini i en kommande dokumentärfilm på National Geographic Channel med titeln På spåret av den försvunna da Vinci.

”Jag är säker på att den är där.”

Den som söker finner

Konstnärer som beundrade Leonardo da Vinci kopierade den försvunna väggmålningen, innan dess öde gick förlorat i historiens dimmor. En av de mest berömda reproduktionerna av den försvunna Leonardo befinner sig på Louvren i Paris.

Även om reproduktionerna är imponerande, är de ändå inte detsamma som den ursprungliga Leonardomålningen. Kopiorna saknar utan tvekan vissa detaljer, som utelämnades när en hel väggmålning skulle förminskas till en duk, och i vissa fall tror man att hela personer har utelämnats.

Därför har forskare som Maurizio Seracini letat i princip överallt efter spår.

På 1970-talet kom ett genombrott, när Maurizio Seracini klättrade upp på en ställning framför Vasaris bild och fick syn på två ord, som skrivits ovanpå en flagga: ”cerca trova”, vilket kan översättas med ”sök så ska du finna”. Seracini tolkade det som en kryptisk fingervisning om att Vasari hade byggt en falsk vägg framför Leonardos målning.

En grupp under ledning av Maurizio Seracini fick tillstånd att skanna hela Salone dei Cinquecento med högfrekvent radar, som kan tränga genom väggar. Skanningen avslöjade vad som kunde vara ett hålrum – men endast bakom den del av väggmålningen som bar texten.

För att kunna titta in bakom Vasaris fresk, planerade gruppen att borra 14 strategiskt placerade, centimeterstora hål i verket. Men när journalister skrev om projektet utbröt ett ramaskri.

”Det blev mycket, mycket politiskt. Men de fick borra några små hål omkring 9 till 12 meter över marken”, säger konsthistorikern Martin Kemp vid University of Oxford, som inte har varit involverad i arbetet.

”Enligt min mening kan sådana skador repareras, så att de inte syns.”

Plan B

Trots de våldsamma protesterna fick National Geographics Maurizio Seracini och hans grupp en vecka i slutet av 2011 för att fortsätta sitt arbete, men inte på de 14 ställen som de hade hoppats att undersöka.

För att undvika skador på de ursprungliga delarna av Vasaris målning, gav museets kuratorer Seracini och hans grupp bara lov att borra i befintliga sprickor och på nyligen restaurerade ställen.

Många av dessa ställen ligger precis i kanten av hålrummet, men forskarna hade turen att hitta ett hålrum bakom 17 centimeter fresk och tegel.

De stack in en titthålskamera i hålrummet och tog videobilder av lite grovt murarbete förutom vissa ställen, som ser ut att vara målade med en pensel.

Små stenbitar som pillats ut ur hålet undersöktes med röntgen, och resultaten tyder på att de bär spår av svart färg.

Mot bakgrund av röntgenundersökningen anser Maurizio Seracini att de svarta färgerna är likadana som dem som hittats i brun lasyr på Leonardos ”Mona Lisa” och ”Johannes Döparen”.

Röda flagor, som också plockades ut, kan vara lack – något som inte finns på en normal gipsvägg.

Fynden av komponenter som är typiska för renässansmålningar, får Maurizio Seracini att beteckna dem som ”upplyftande bevis”, men samtidigt beklagar han att de inte kunde samla in fler prover inom den avsatta tidsrymden.

”Såvida jag inte får tag i en bit av det och kan bevisa att det är äkta färg, kan jag inte säga något med säkerhet, och det är mycket frustrerande”, säger Maurizio Seracini i tv-dokumentären.

Ett av århundradets största fynd?

Peter Siddons, som är fysiker på Brookhaven National Laboratory i USA och som har bevisat äktheten hos äldre konstverk (däribland en målning av Rembrandt) med hjälp av partikelacceleratorer, säger att det verkar ganska uppenbart att något gömmer sig bakom väggmålningen av Vasari.

”Tydligen har inte tillräckligt många detaljer kommit fram ännu, men mot bakgrund av vad som hittills publicerats tror jag att det är en målning. De har hittat färg, och de har hittat penseldrag”, säger Peter Siddons.

”Att dra slutsatsen att det är en Leonardo da Vinci? Det är en annan sak.”

”Men oavsett vilket har någon ansträngt sig för att bygga den falska väggen”, säger han. ”Det är i varje fall mycket spännande.”

Martin Kemp vid University of Oxford bedömer resultaten som intressanta, men långtifrån slutgiltiga. Förmögna florentinare under renässansen lät ofta smycka sina väggar med målningar, så färgerna kan komma därifrån och inte från Leonardos verk.

”Vi vet inte ens med säkerhet vilken av de långa väggarna Leonardo målade på, eftersom de tidiga källorna inte är särskilt utförliga”, säger han. ”Trots det är resultatet för närvarande så talande att det är värt att gå vidare med.”

Maurizio Seracinis undersökning har åter gått i stå och återupptas kanske inte förrän ytterligare politiska frågor i Italien har avklarats.

Om och när undersökningen fortsätter, och om gruppen hittar bevis för att verket finns där säger Martin Kemp att det kommer att bli något för historieböckerna.

”Jag tycker att det här bör klaras upp. Vi kan inte bara låta det vara”, säger Martin Kemp.

”Om målningen hittas, kommer det att vara ett av århundradets största fynd.”

Läs också

Kanske är du intresserad av...