Första världskriget: Kriget tog julledigt

Julen innebar vapenvila för soldaterna vid fronten under första världskriget.

3 december 2014

Vapenvila fick soldater i julstämning

Vintern 1914 under första världskriget besköt tyskar och allierade varandra från skyttegravar längs frontlinjer i Belgien och Frankrike. Den 24 december ställde tyska soldater dock upp träd med ljus på bröstvärnet, och de allierade tog efter i en spontan vapenvila

Vapenvilan "kom till på initiativ från de meniga" trots order att inte fraternisera med fienden, säger historikern Stanley Weintraub. Somliga sjöng julsånger för varandra. Andra kom upp ur skyttegravarna och skakade hand med fienden eller rökte en cigarett tillsammans.

Fienderna utbytte julklappar

Vapenvilan utvidgades, så att de kunde begrava sina döda. Fiender hjälpte varandra att gräva, man delade mat och utbytte gåvor, bytte uniformsknappar, spelade fotboll och poserade för foton tillsammans (ovan).

"Ingen ville fortsätta kriget", säger Stanley Weintraub. Den militära ledningen hotade dock att straffa soldater som inte lydde order. När nyåret kom fortsatte kriget. I dagböcker och brev mindes de dock med glädje vapenvilan: "Så underbart", skrev en tysk soldat, "men också mycket märkligt."

Läs också

Kanske är du intresserad av...