¿Varför är frågetecknen omvända på spanska?

La Real Academia Española (Kungliga spanska akademin), som kan jämföras med svenska Språkrådet, införde år 1754 uppochnedvänt frågetecken (¿) i inledningen av frågande meningar i kombination med ett vanligt frågetecken i slutet. På spanska kan man inte av meningsbyggnaden utläsa om en sats är frågande, så det uppochnedvända tecknet är en vägledning.

22 november 2011

La Real Academia Española (Kungliga spanska akademin), som kan jämföras med svenska Språkrådet, införde år 1754 uppochnedvänt frågetecken (¿) i inledningen av frågande meningar i kombination med ett vanligt frågetecken i slutet.

På spanska kan man inte av meningsbyggnaden utläsa om en sats är frågande, så det uppochnedvända tecknet är en vägledning.

I språk som använder det latinska alfabetet nöjer man sig i regel med ett frågetecken sist i meningen, men då har man andra grammatiska sätt att få läsaren att förstå att det rör sig om en fråga. På engelska används exempelvis ordet ”do” för att visa att det som följer är en fråga. Meningen ”You drink tea.” blir alltså till en fråga om man skriver ”Do you drink tea?”

På svenska åstadkoms samma sak genom att man vänder på ordföljden: ”Du har det bra.” blir en frågande sats genom att man skriver ”Har du det bra?” På spanska uttrycks subjektet och predikatet dock i ett och samma ord, vilket omöjliggör omvänd ordföljd.

Fråga oss:

Har du en fråga till NG:s experter? Skicka ett mejl till: [email protected] Endast frågor som publiceras i tidningen besvaras och belönas med en fin världskarta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...