Varför luras vi på första april??

Sedvänjan är känd på många håll i världen och är utbredd i Europa. I Sverige har vi lurat ­var­andra på första april sedan 1600-talet.

11 mars 2014

Det råder osäkerhet om varifrån sedvänjan kommer, men en teori är att dess ursprung ska finnas i Frankrike, när den julianska kalendern år 1582 ersattes av den gregorianska och nyårsdagen flyttades från den 25 mars till den 1 januari.

Aprilskämt gammal kalendertradition

Den som fortsatte att upprätthålla den gamla kalendertraditionen och firade slutet på nyårsveckan den 1 april kallades för "aprilfisk". Kanske en hänvisning till att den som låter sig luras är som en ung fisk, som är lätt att fånga. Sedan cirka 1900 har många tidningar och andra medier haft som tradition att första april förmedla en osann historia. I dag förekommer aprilskämt i stigande grad på internet.

Google Doft Den 1 april 2013 försökte Google - världens mest använda sökmaskin - inbilla oss att företaget skulle lansera "Google Doft" med över 15 miljoner doftbytes från en egen arombank direkt till mobiltelefon och dator.

Läs också

Kanske är du intresserad av...