När började vi använda sedlar?

Sedlar är ett utbrett betalningsmedel, men det är inte länge sedan vi gick runt med fickorna fyllda med guldmynt.

Redan för cirka 1000 år sedan började man använda sedlar i Kina, men först på 1600-talet kom de till Europa. Tidigare bestämdes värdet av pengar av hur mycket det material betalningsmedlet bestod av, i synnerhet guld och silver, var värt. Det var dock både riskabelt och tungt att bära runt på, så ett behov av ett lättare betalningsmedel uppstod.

Sedlar började som kreditbevis

Först var sedlar kreditbevis utfärdade av privatpersoner eller företag som löfte om senare utlämning av en specificerad mängd deponerat guld eller silver. Efter hand började stater skapa regler för vad som var lagliga betalningsmedel, och med tiden gick man över till papperspengar, som tilldelades ett värde i sig, och som inte kunde lösas in mot ädelmetall.

Sverige var först Sverige blev år 1661 först i Europa med sedlar utfärdade av banker. Bilden visar en sedel med värdet 100 daler från Stockholm Banco från 1666 (ovan).

Läs också

Kanske är du intresserad av...