Hur gammalt är Gamla Testamentet?

Man hör talas om både Nya och Gamla Testamentet, när man talar om religion, men hur gammalt är egentligen Gamla Testamentet?

22 april 2015

Gamla Testamentet: Judarnas heliga skrift

Gamla Testamentet (den hebreiska bibeln) beskriver det judiska folkets historia och har länge utgjort judarnas heliga skrift och första delen av den kristna bibeln. Samlingarna av texter är inte helt identiska i de båda religionerna, men ursprunget är detsamma: Texterna är med få undantag skrivna på hebreiska och har troligen sitt ursprung mellan 1200 och 100 före Kristus.

Bakgrunden till judendomen, kristendomen och islam

Sammanställandet av texterna skedde troligen omkring 200 efter Kristus. Dessförinnan hade de enskilda gammaltestamentliga skrifterna existerat i flera versioner.

Förutom att vara helig skrift för två religioner är Gamla Testamentet med sin tolkning av världen som Guds skapelse en kulturell vittnesbörd om de idéer som lade grunden till uppkomsten av de stora monoteistiska religionerna: judendomen, kristendomen och islam.

Läs också

Kanske är du intresserad av...