Kumarier: Nepals levande gudinnor

Under medeltiden hade nästan vartenda samhälle i Katmandudalen sin egen kumari. I dag finns det endast tio kumarier kvar i Nepal, och de väljs – nu som då – uteslutande bland familjer som är knutna till specifika traditionella lokalsamhällen.

23 juni 2015

En kumari är en av Nepals levande gudinnor. Att vara kumari är både en välsignelse och ett stort ansvar för de unga flickor som föräras titeln.

Gudinna som sexåring

Sexåriga Unika hör till den buddhistiska folkgruppen newar, som i många hundra år har tillbett unga flickor som kumarier, det vill säga levande gudinnor. Hon har precis genomgått en rituell urvalsprocess och har nu upphöjts till gudinna.

Nu ska Unika gå klädd i rött, och vid högtider ska hennes panna målas röd som ett uttryck för kreativ energi. Ett av hemmets rum ska reserveras för tillbedjan och förses med en tron, från vilken gudinnan kan ta emot sina anhängare. Familjen måste varje morgon utföra speciella ritualer inför henne.

Som kumari får man inte röra marken

Hon får komma ut enbart vid högtider, och när det sker måste hon bäras av någon eller sitta i en bärstol, för hennes fötter får inte nudda marken. Hon får enbart äta speciell mat, och allt i huset måste hållas rituellt rent.

Menstruation avslutar gudastatus

Framför allt får hon inte blöda. Gudinnans ande, som kallas shakti, och som intar flickans kropp, när hon blir kumari, anses lämna henne om hon mister blod. Även ett litet skrapsår kan innebära slutet på hennes gudomlighet. Oavsett vilket mister hon alltid sin status som gudinna, när hon får sin första menstruation.

Att vara kumari är både en välsignelse och ett tungt ansvar

Unika ville själv bli kumari, men hennes far, Ramesh, berättar att även om rollen som kumari innebär många välsignelser är den ett tungt ansvar för alla. Dels är det dyrt, dels är han orolig för sin dotters framtid. Unika förväntas återgå till en normal tillvaro, när hennes liv som levande gudinna avslutas, men efter att ha varit bortskämd och isolerad i åratal kan övergången från gudinna till vanlig dödlig vara svår.

Ormar i underlivet?

Dessutom sprids det rykten, som påverkar tidigare levande gudinnors möjligheter att gifta sig. "Män är vidskepliga, när det gäller giftermål med tidigare kumarier", berättar Ramesh. "De tror att de kommer att drabbas av förfärliga olyckor.” Det sägs att gudinnans ande fortfarande kan vara starkt rotad i en tidigare kumari, även efter de reningsritualer hon genomgår, när hon slutar. Somliga tror att ormar kommer ut ur underlivet på tidigare kumarier och slukar de olycksaliga män som har sex med dem.

För Unika spelar det ingen roll. Från sin tron tar hon högtidligt emot tillbedjare och välsignar dem. Hon verkar stortrivas i den upphöjda rollen som gudinna med överjordiska krafter. Framtiden ser inte ut att bekymra henne det minsta.

Läs mer om kumarier

Om du vill veta mer om Nepals kumarier kan du läsa hela artikeln Nepals levande gudinnor från National Geographic nummer 6/2015 här.

OBS! Du måste ha en profil på National Geographic för att ladda ned artikeln. Det är gratis att skapa en sådan och tar bara ett ögonblick. När du klickar på "Ladda ned", får du möjlighet att skapa en profil.

Läs också

Kanske är du intresserad av...