Sensation: Buddhas livstid avslöjad

Buddha levde tidigare än man trott, visar banbrytande bevis som hittats vid världens tidigaste buddistiska helgedom i Nepal.

25 november 2013

Arkeologer som arbetar i Nepal har vid Buddhas födelseplats funnit tecken på en struktur, som kan dateras till sjätte århundradet före Kristus. Det är det första arkeologiska material som knyter Buddhas liv – och därmed buddhismens första uppblomstring – till ett visst århundrade.

Utgrävningar vid Lumbini

De banbrytande utgrävningarna pågår vid det heliga Mayadevitemplet i Lumbini i Nepal. Templet står med på UNESCOs lista över världsarv och har länge betraktats som Buddhas födelseplats. Utgrävningarna har blottlagt resterna av en tidigare okänd struktur av virke från 500-talet före Kristus under ett antal tempel av tegel. Trästrukturen var uppförd enligt samma plan som de senare templen med en öppen innergård mitt i anläggningen, som förknippas med historien kring Buddhas egen födelse.

Första arkeologiska beviset

De hittills äldsta arkeologiska bevisen för buddhistiska byggnader vid Lumbini har daterats till tredje århundrade före Kristus – den tid då den indiske kejsaren Ashoka förkunnade och spred buddhismen från dagens Afghanistan till Bangladesh.

”Vi vet mycket lite om Buddhas liv, utöver de skriftliga källorna och muntliga traditionerna”, säger arkeologiprofessorn Robin Coningham vid Durham University i England, som är en av dem som leder utgrävningen. En del forskare har hävdat att Buddha föddes på 200-talet före Kristus, berättar han. ”Vi tänkte 'varför inte gå tillbaka till arkeologin och försöka hitta svar på några av frågorna kring hans födelse?' Nu har vi för första gången en arkeologisk ordningsföljd vid Lumbini, som visar att det fanns en byggnad här redan på 500-talet före Kristus.”

Den internationella gruppen av arkeologer, som leds av Robin Coningham och Kosh Prasad Acharya från Pashupatiregionens utvecklingsfond i Nepal, säger att upptäckten bidrar till en större förståelse av den tidiga utvecklingen av buddhismen samt av den andliga roll som Lumbini har spelat. Deras fynd publiceras i december månads utgåva av den internationella vetenskapliga tidskriften Antiquity. Forskningsprojektet bekostas delvis av National Geographic Society.

Geoarkeologiska undersökningar

För att bestämma dateringen av trähelgedomen och en tidigare okänd, tidig tegelstruktur ovanpå den, analyserades fragment av kol och sandkorn med hjälp av en kombination av kolanalys och optiskt stimulerad luminescens. Geoarkeologiska undersökningar bekräftade även förekomsten av uråldriga trädrötter inne på templets öppna innergård.

Viktiga fynd för att förstå Buddha

”Inom UNESCO är vi mycket stolta över att förknippas med denna betydelsefulla upptäckt vid en av de heligaste platserna för en av världens äldsta religioner”, säger UNESCOs generaldirektör Irina Bokova, som uppmanar till ”mer arkeologisk forskning, ytterligare konserveringsarbete och ett stärkande av fyndplatsens förvaltning” för att garantera skyddet av Lumbini.

”Dessa fynd är mycket viktiga för att bättre förstå Buddhas födelseplats”, säger Ram Kumar Shrestha, som är Nepals minister för kultur, turism och civil luftfart. ”Nepals regering kommer inte att spara på något för att bevara denna betydelsefulla fyndplats.”

Buddha föddes vid ett träd i trädgården

Enligt buddhistisk tradition föddes Buddha av drottning Mayadevi, medan hon höll sig i en gren från ett träd i Lumbiniträdgården, mitt mellan hennes makes och hennes föräldrars kungadömen. Robin Coningham och hans kollegor menar att det på den öppna platsen mitt i den äldsta trähelgedomen kan ha stått ett träd. De tempel av tegel, som byggdes senare ovanpå trähelgedomen, var också anlagda runt en central plats under bar himmel.

Fyra centrala buddhistiska platser

Lumbini är en av de viktigaste platserna som förknippas med Buddhas liv. De övriga är Buddh Gaya, där han blev till Buddha eller ”den upplyste”. Sarnath, där han höll sin första predikan, samt Kushinagara, där han avled. På sin dödsbädd lär den 80-årige Buddha ha rekommenderat alla buddhister att besöka Lumbini. Helgedomen var fortfarande populär i mitten av det första årtusendet efter Kristus, då kinesiska pilgrimer har noterat att det där fanns en helgedom vid sidan av ett träd. Mayadevitemplet vid Lumbini är fortfarande en aktiv helgedom, och arkeologerna arbetar därför sida vid sida med mediterande munkar, nunnor och pilgrimer.

Visar utveckling av buddhismen

I den vetenskapliga artikeln i Antiquity skriver författarna: ”Ordningsföljden [av arkeologiska fynd] vid Lumbini är ett mikrokosmos för utvecklingen av buddhismen från att vara en lokal kult till att vara en global religion."

Det gamla Lumbini försvann och slukades av djungeln i Nepal under medeltiden. År 1896 upptäcktes det och identifierades som Buddhas födelseplats tack vare en sandstenspelare från 200-talet före Kristus. Pelaren, som står kvar än i dag, bär en inskription, som dokumenterar kejsar Askhokas besök vid Buddhas födelseplats och anger platsens namn – Lumbini.

Även om de viktigaste buddhistiska platserna har lokaliserats har deras äldsta skikt legat djupt begravda eller förstörts av senare konstruktioner. Därför har fynd från de allra tidigaste stadierna av buddhismen ända tills nu varit otillgängliga för arkeologiska undersökningar.

Undersökning med stöd

Globalt sett är en halv miljard människor buddhister, och många hundra tusen genomför varje år en pilgrimsresa till Lumbini. Den arkeologiska undersökningen var finansierad av den japanska regeringen i samarbete med den nepalesiska regeringen inom ett UNESCO-projekt, vars syfte är att stärka bevarandet och förvaltningen av Lumbini. Forskningen har även fått stöd av National Geographic Society och Durham University samt Stirling University.

Robin Coningham och Kosh Prasad Acharya står som medförfattare till artikeln i Antiquity tillsammans med K.M. Strickland, C.E. Davis, M.J. Manuel, I. A. Simpson, K. Gilliland, J. Tremblay, T.C. Kinnaird och D.C.W. Sanderson.

Nyhetsvideo

En dokumentär om Robin Coninghams undersökning av Buddhas liv, ”Buried Secrets of the Buddha,” har internationell premiär i februari på National Geographic Channel.

Se National Geographic nyhetsvideo om fyndet

Läs också

Kanske är du intresserad av...