Varför firar muslimer ramadan?

Varje år firar muslimer i hela världen ramadan, men varför måste man som muslim fasta i en hel månad, och vad säger islam om ramadan?

Vad är ramadan?

Ramadan är namnet på den nionde månaden i den muslimska kalendern och den muslimska fastemånaden.

Religionen föreskriver att rätttrogna muslimer under denna period inte får inta mat eller vätska eller vara sexuellt aktiva från soluppgång till solnedgång. Ordet ramadan är arabiska och betyder egentligen ”het månad” eller ”glödande ökensand”.

Att det är i den nionde månaden beror på att det var i denna månad som Koranen uppenbarades för profeten Muhammed och därmed för mänskligheten. Fastan utgör en av de fem pelarna i islam. De består av 1: trosbekännelsen, 2: de fem dagliga bönerna, 3: en religiös avgift, 4: fastan, 5: pilgrimsfärd till Mekka minst en gång i livet. Fastans slut firas med en tre dagar lång fest, Id al-Fitr.

Islams fem pelare

Ramadan utgör en av de fem pelarna inom islam. De består av:

  • 1. Trosbekännelsen

  • 2. Att be fem gånger dagligen

  • 3. Att erlägga allmosor

  • 4. Att fasta

  • 5. Att genomföra en pilgrimsfärd till Mekka minst en gång i livet.

Slutet på ramadan firas med en tre dagar lång fest, Id al-fitr.

Ramadan flyttar sig varje år

Den muslimska kalendern följer månens faser och flyttar sig årligen cirka elva dagar i förhållande till den gregorianska kalendern.

Den muslimska kalendern utgår från det år då profeten Muhammed utvandrade från Mekka till Medina, det vill säga år 622.

Läs också

Kanske är du intresserad av...