Livets cirkel

Handlar inte kung-fu i grund och botten om våld och står det inte i konflikt med buddhismens icke-våldsprinciper? Nej, kung-fu handlar om att omsätta energi till kraft, svarar han. I brist på en fysisk motståndare utgörs träningen av särskilda rörelser och då blir utövarens fysis­ka och mentala svagheter hans motståndare.

15 oktober 2010

Handlar inte kung-fu i grund och botten om våld och står det inte i konflikt med buddhismens icke-våldsprinciper? Nej, kung-fu handlar om att omsätta energi till kraft, svarar han. I brist på en fysisk motståndare utgörs träningen av särskilda rörelser och då blir utövarens fysiska och mentala svagheter hans motståndare.

Kung-fu är emellertid också verklig fysisk strid. Det är nämligen inte bara vänner som besöker berget. Shi Dejian har överlevt ett flertal attentatsförsök. För några år sedan blev han överfallen av fyra män som försökte kasta honom nedför ett stup. De var skickliga på kung-fu, men han skakade sig snabbt av dem. Han berättar inte själv om händelsen, men andra bekräftar att den har ägt rum. ”Det förekommer många kung-fu-konflikter i Songbergen”, säger en ämbetsman i Dengfeng. ”Så har det varit i många århundraden.”

Shi Dejian bor i en liten stenbyggnad längst ut på en klippa. Från hans terrass har man utsikt över en djup dal täckt av tät barrskog. Det drar ihop sig till oväder och vinden får hans tjocka yllecape att fladdra.

Utan förvarning hoppar han upp på den låga muren vid klippavsatsen. Vinden tar tag i capen igen och den fladdrar ut över avgrunden. ”Är du rädd?” frågar han när han ser mitt ansiktsuttryck. ”Kung-fu handlar inte bara om att träna kroppen. Det handlar också om att behärska sin rädsla.” Han hoppar lätt från ena foten till den andra, gör utfall, måttar slag i luften och virvlar runt. Det krävs inte något större felsteg för att han ska störta ner i avgrunden. Hans ögon är vitt uppspärrade av koncentration. Capen fladdrar och smäller i den kalla vinden.

”Man kan inte besegra döden”, säger han. Shi Dejian sparkar ut med foten och lägger all sin tyngd på det ena av sina starka ben. ”Men sin rädsla för döden kan man besegra.”

En kort tid efter Hu Zhengshens besök vid Yang Guiwus dödsbädd lämnar den gamle mästaren jordelivet. Tidigare elever samlas tillsammans med hans släktingar i det lilla huset i Yanshi. Shi Dejian kommer med två lärjungar och några av Hu Zhengshengs elever visar upp sina färdigheter i kung-fu.

Luften fylls med fyrverkerier som förbereder andevärlden på mästarens ankomst. Begravningståget lämnar staden och går till familjens åker, där mästaren ska begravas bredvid sina föräldrar mitt i det knähöga, ljusgröna vetet. Hu Zhengsheng funderar fortfarande på rollen i kung-fu-filmen medan han går i följet bakom kistan. Det vore respektlöst att tacka ja så snart efter mästarens död, men han har talat med några av de äldre lärjungarna och de tycker att han ska göra det. Då kan Yang Guiwu leva vidare i Hu Zhengshengs rollfigur och inspirera framtida elever. De påminner honom också om att det faktiskt var kung-fu-filmer som sammanförde honom och mästaren.

Livets cirkel är sluten, som Yang Guiwu skulle ha uttryckt det.

Läs också

Kanske är du intresserad av...