Märkliga OS-grenar genom tiderna

Olympiska spelen arrangerades första gången i Olympia 776 före Kristus. Grenarna har såklart förändrats med tiden. Här har vi samlat fem udda OS-grenar.

6 juli 2012

De första olympiska spelen ägde rum år 776 före Kristus. Sedan dess har programmet för-ändrats flera gånger. Här är några av de mest udda OS-grenarna.

Löpning i full rustning

Fram till antikens 14:e OS utgjordes spelen av en enda gren: stadionlöpning. Senare tillkom flera varianter, bland annat två varvs löpning på stadion i full rustning.

Kalpe

Vid de olympiska spelen år 496 före Kristus anordnades tävlingar i kalpe, eller voltige på ett sto. Voltige är akrobatik på hästrygg. Grenen existerar än i dag, men ingår inte i det olympiska programmet.

Gaphals

Under antiken var inte alla grenar av fysisk karaktär. Vid de 96:e olympiska spelen hölls tävlingar för trumpetare och härolder. Vann gjorde den som starkast och tydligast kungjorde ett meddelande.

Glima

Isländsk brottning som har rötter ända tillbaka till 900-talet. Sporten har aldrig släppts in i OS-värmen. Den var dock uppvisningsgren åren 1908 och 1912.

Golf och rugby

Två nya grenar införs 2016 i Rio de Janeiro. Båda har varit olympiska grenar, golf 1904 och rugby 1924.

Inga nya grenar deltar vid OS i London i år.

Panhellenska spelen

Visste du att de olympiska spelen inte var de enda idrottstävlingarna i antikens Grekland?

Vart fjärde år anordnades fyra stora evenemang, de så kallade panhellenska spelen, eller allgrekiska festspelen. Spelen bestod av tävlingar i olika idrottsgrenar som brottning, löpning och bågskytte, men man tävlade också i musik, sång och recitation.

Alla stadsstater i det antika Grekland skickade representanter till panhellenska spelen och under en period kring tiden för spelen rådde det vapenvila. Ett av de fyra evenemangen var de så kallade pythiska spelen, som hölls i Delfi till Apollons ära, för att fira hans seger över den mytiska jätteormen Python.

En del tävlingar ägde rum på stadion, men de berömda kappkörningarna gick av stapeln i dalen nedanför Delfi. Det var förknippat med oerhört stor ära och prestige att vinna något av de panhellenska spelen. Statyer restes och dikter skrevs till segerherrarnas ära.

Med dagens mått mätt var emellertid själva priset anspråkslöst: Vid pythiska spelen fick vinnaren en lagerkrans.

Läs också

Kanske är du intresserad av...