När fick vi professionella fotbollsspelare?

Fotbollsspelare har inte alltid fått betalt för att spela, men avlönandet smög sig in i sporten trots protester från fotbollsförbund.

1 april 2014

Det var i England på 1870-talet, då klubbar införde entréavgift till matcherna, så att de kunde locka duktiga spelare med kompensation för förlorad arbetsinkomst.

Ger arbetarklassen inflytande

Det brittiska fotbollsförbundet, FA, stretade emot, eftersom ersättningen gav arbetarklassen ökat inflytande över spelet, som traditionellt hörde till överklasskolor som Eton och Winchester, och vars regler Cambridgeuniversitetet hade försökt likrikta.

Uteslutning av klubbar

År 1884 exkluderade FA två klubbar för att de betalat spelare, men då var bruket redan så utbrett att förbundet året därpå såg sig tvunget att sanktionera professionell fotboll.

Läs också

Kanske är du intresserad av...