Varför vänder dervischer handen uppåt?

Dansande dervischer från Turkiet vänder höger hand uppåt för att ta emot Guds välsignelse och vänster hand nedåt för att ge den vidare till världen.

10 juli 2012

Visste du att Turkiets dansande dervischer alltid har högerhanden vänd uppåt för att ta emot Guds välsignelse och vänsterhanden vänd nedåt för att ge den vidare till världen?

Dervischerna tillhör ett över 800 år gammalt brödraskap inom islamisk mystik, så kallad sufism.

Iklädda sina karakteristiska höga hattar och vida rockar utför dervischerna sin virvlande dans sema till Guds ära.

Ordet dervisch kommer av det nypersiska ordet darvish, som betyder ”fattig” eller ”tiggare”; en dervisch var ursprungligen en kringvandrande asketisk sufist. Dansen är bara en av många ritualer, dhikr, som sufisterna utför i syfte att uppnå religiös extas genom rytmisk, upprepad lovprisning av Gud tills man får en känsla av att lämna kroppen.

Läs också

Kanske är du intresserad av...