Vad är crowdfunding?

Crowdfunding är ett sätt att samla in pengar till nya projekt – det sker mest på internet och är nätverksbaserat.

Crowdfunding – en ny typ av fundraising

Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering, är en metod för att skaffa medel till projekt. Man presenterar sin idé, i regel via internet, och låter sedan sitt nätverk och andra intresserade bestämma om de tycker att det verkar vettigt att investera i projektet. Denna finansieringsform kringgår etablerade fonder och vänder sig i stället till privatpersoner som är intresserade av ett visst ämne.

HItta crowdfundingprojekt online

Det finns många webbplatser som förmedlar kontakter mellan projektgrupper och bidragsgivare. Där kan man följa hur stort stöd ett visst projekt fått och hur mycket pengar som saknas för att det ska kunna genomföras. Gräsrotsfinansiering används för att finansiera många olika slags projekt, exempelvis u-landshjälp, filmproduktion, företagslanseringar, operationer, begravningar, arkeologiska utgrävningar, resor med mera.

Se vilka projekt du kan bidra till att sätta igång:

Kickstarter.com

Läs också

Kanske är du intresserad av...