Vilka länder har högst och lägst dödlighet?

Zimbabwe har världens högsta dödlighet bland vuxna och San Marino har lägst.

21 mars 2013

Zimbabwe har världens högsta dödlighet bland vuxna.

För var 1000:e zimbabwiske man kan 857 förvänta sig att dö mellan 15:e och 60:e levnadsåret. Motsvarande siffra för kvinnor är 849. Medellivslängden i det afrikanska landet är bara 37 och 34 år för män respektive kvinnor.

Siffrorna kommer från den senaste sammanställningen från Världshälsoorganisationen WHO (2004). San Marino har lägst dödlighet bland vuxna med 66 män respektive 34 kvinnor per 1000 invånare.

I Sverige är dödligheten bland vuxna män och kvinnor 82 respektive 51 per 1000 invånare.

Läs också

Kanske är du intresserad av...