Alpinisternas andlige fader

Diktaren Francesco Petrarca kan vara historiens förste bergsbestigare.

8 maj 2013 av Hans Henrik Fafner

Den italienske renässanspoeten Francesco Petrarca ansåg själv att han var den första människan sedan antiken som hade bestigit ett berg för utsiktens skull.

På den tiden var sådant mycket ovanligt. Faktum var att det var så ovanligt att han, när han den 26 april 1336 nådde toppen av det 1912 meter höga Mont Ventoux i de franska Alperna, beskrev den 18 timmar långa vandringen i ett brev till sin biltfader, augustinermunken Dionigi di Borgo San Sepolcro. Under medeltiden och en bit in i modern tid var Alperna fortfarande terra incognito – okänt land. Även om en liten befolkning av herdar och jägare bodde i bergsmassivet var en vanlig uppfattning att Alperna hemsöktes av drakar och andra odjur. Normala människor korsade inte Alperna om det inte var absolut nödvändigt.

”Mitt enda motiv var önskan om att se vad en så stor höjd hade att bjuda på”, skrev han till San Sepolcro.

Historiker har senare betvivlat brevets innehåll. Somliga anser att beskrivningen kan vara ren fiktion, medan andra påpekar att andra kan ha nått toppen före Petrarca. Det är emellertid inte det viktiga.

Petrarca står som en viktig representant för renässansen, då människan började få ett annat förhållande till naturen, och i den tankegången blev det plötsligt legitimt att bestiga ett berg, bara för att det låg där. Det är nog därför han ofta beskrivs som alpinisternas själslige fader.

Läs också

Kanske är du intresserad av...