Everest: Rusningstiden dödar på Mount Everest

Trängsel på världens tak kan i värsta fall kosta människoliv.

13 maj 2013

På väg uppför Sydostkammen på Mount Everest förra våren passerade bergsbestigaren Mark Jenkins fyra lik. Det var bara fyra av de tio som omkom på Everest under 2012. Vad som gjorde att dessa fyra dog är ännu ovisst.

Många av de senaste dödsfallen på Mount Everest tillskrivs en farlig brist på erfarenhet av höga höjder. I dag har 90 procent av bergsbestigarna på Mount Everest köpt sig en plats på en expedition med guider, och många av klättrarna saknar de grundläggande färdigheterna i bergsbestigning.

Everest är överfyllt Till det kommer att de båda standarlederna, Nordost- och Sydostkammen, är överfyllda på gränsen till det farliga. År 1963 nådde bara sex personer toppen – under våren 2012 strömmade fler än 500 personer dit.

"När jag når toppen den 25 maj är det så många andra på berget att jag inte hittar någonstans att stå. Nere vid Hillarysteget är kön så lång att en del av dem som är på väg upp får vänta i mer än två timmar, medan de skakar av köld och deras krafter försvinner", skrev Mark Jenkins, som förra våren deltog i en National Geographic-sponsrad expedition till toppen.

"På en särskilt klippbemängd sektion är minst 20 personer förankrade i ett enda rep, som är fäst i en böjd bult, som hamrats in i isen. Om säkringen ger med sig, kommer repet eller karbinhaken omedelbart att ge efter för tyngden av två dussin fallande bergsbestigare, som alla kommer att tumla nedför bergssidan till en säker död."

För att öka säkerheten på världens högsta berg krävs det genomgripande förändringar, säger flera erfarna Everestguider. Det finns ett stort behov av att få alla döda avlägsnade och av att man får bort alla högar av sopor och mänskliga exkrementer, som också vanpryder världens högsta berg.

Dödsoffer på Everest

Sedan 1921 har totalt 240 personer omkommit på Mount Everest – 157 av dem var expeditionsmedlemmar, 83 var sherpas.

Dödsorsaker (Expeditionsmedlemmar / sherpas): Fall: 50/15 Laviner: 18/30 Köld/Förfrysning: 25/1 Issprickor/Isfall: 6/18 Höjdsjuka: 17/7 Utmattning: 18/0 Andra orsaker 23/12

Läs också

Kanske är du intresserad av...