Leonardo da Vinci var bergsbestigare

På 1400-talet klättrade Leonardo da Vinci upp på toppen Monte Rosa.

8 maj 2013 av Hans Henrik Fafner

På 1400-talet var den vanligaste anledningen till att ge sig upp i bergen att man skulle bygga ett altare. Mycket tyder dock på att den store konstnären, uppfinnaren och vetenskapsmannen Leonardo da Vinci mot slutet av århundradet besteg den italienska sidan av alptoppen Monte Rosa.

Ingen vet hur långt upp han kom, eller exakt var i bergsmassivet han var.

”Jag såg att himlen över mig var mycket mörk”, skrev han efteråt i sina anteckningar, vilket tyder på att han har varit mycket högt uppe. Han fortsätter: ”Och när solen föll på berget, var den mycket klarare här än på låglandet nedanför, eftersom en mindre mängd atmosfär låg mellan toppen och solen.”

Han drevs av sin karakteristiska nyfikenhet. Han intresserade sig för den eviga snön på toppen, hur snömanteln växer och krymper med årstiderna, och inte minst vart smältvattnet tar vägen. Han konstaterade att berget ”är källa till fyra floder, som flyter i fyra olika riktningar genom hela Europa”.

Han ansåg sig även ha iakttagit att inget annat berg har sin fot så högt placerad, vilket han såg som anledningen till att det sticker upp över de flesta moln. ”Här faller det sällan snö, endast hagel på sommaren, när molnen står som högst”, skrev han.

Upplevelsen gav honom inspiration i sina målningar de följande åren, då det ofta ligger berg bakom hans vanliga religiösa motiv, och han började även experimentera med himlens färger.

Läs också

Kanske är du intresserad av...