Triumf och tragedi på Matterhorn

Den första bestigningen av Matterhorn i Schweiz kostade fyra män livet.

8 maj 2013 av Hans Henrik Fafner

Triumf och tragedi är aldrig långt från varandra i bergsbestigning.

Efter att sex andra expeditioner misslyckats blev den erfarne brittiske bergsbestigaren Edward Whymper 1865 den förste som nådde toppen av den schweiziska toppen Matterhorn (4478 m).

Under den farliga nedstigningen satt de sju männen i gruppen ihop med ett rep. Katastrofen inträffade när den yngste deltagaren, Douglas Hadow, snubblade. Han fäktade med armarna, men föll. Repet brast, och han drog de tre männen under sig med i fallet.

”I två eller tre sekunder såg vi våra kamrater glida på ryggen nedåt, med armarna utspärrade i ett försök att rädda sig. En efter en försvann de”, skrev Whymper efteråt.

Tre av de omkomna hittades längre ned som ”oformliga rester av mänskligt liv”, men en av dem, Lord Fancis Douglas har aldrig återfunnits.

Katastrofen skakade England. ” är fantastiskt. Men är det liv? Är det en plikt? Är det förnuftigt? Ska det tillåtas? Är det inte fel?" skrev tidningen The Times. Drottning Viktoria övervägde att förbjuda bergsbestigning.

Det riktades även kritik mot expeditionen för att man inte testat repet före bestigningen av Matterhorn, och man ifrågasatte det förnuftiga i att ha med en så ung man som Hadow, som uppenbarligen inte var erfaren nog för en så svår uppgift. Den lilla orten Zermatt, från vilken expeditionen utgått, sattes dock på kartan och blev under de följande åren ett populärt mål för bergsbestigare.

Läs också

Kanske är du intresserad av...