Dödligt ogräs sprider sig i Kenya

Ett främmande ogräs i södra Kenya hotar den största vandringen av vilda djur på jorden och kan göra både människor och djur sjuka.

15 december 2010 av Ochieng' Ogodo, National Geographic News

Ogräset, som har vita blommor, upptäcktes nyligen i naturreservatet Maasai-Mara National Reserve. Genom att producera kemikalier som hämmar tillväxten hos andra växter, kan den främmande växten dominera hela landskap – i synnerhet sådana som redan är svaga på grund av exploatering av jorden, säger Arne Witt, som är CABI:s koordinator för invasiva arter.

Över en miljon djur följer i samband med sin årliga vandring en rutt genom Serengeti i Tanzania och in i Maasai Mara National Reserve. De jättelika migrerande hjordarna, som bland annat omfattar gnuer, sebror och Thomsons gaseller kan dö, om de i brist på annan föda tvingas äta den giftiga växten, säger Arne Witt.

”Till skillnad från tidigare ogräs, som mest har begränsat sig till dikeskanter, är dessa ogräsväxter ”förändrare”. De har förmågan att förändra landskap och tränga ut naturligt hemmahörande arter”, säger han

Snabbväxande och aggressiv

Ogräset Parthenium hysterophorus har sannolikt kommit till landet genom kontaminerade spannmålsförsändelser. En aggressivare stam av växten har kommit till kontinenten under de senaste tio åren, säger Arne Witt, och den har sedan dess rört sig genom landet med vind, vatten och transportfordon. ”Under optimala förhållanden kan den mogna på fyra till sex veckor och producera allt från 10000 till 25000 frön per planta”, säger Arne Witt. ”Fröbanken innehåller flera miljoner frön, och de kan överleva i marken i åtskilliga år, medan de väntar på rätt förhållanden att gro.”

Parthenium hysterophorus kan producera så mycket frö eftersom den ofta får lov att vara i fred i Kenya: varken betande djur eller lokala insekter rör växten, som producerar en giftig kemikalie, som kallas parthenium. ”Boskapen äter i regel inte växten, men om de får i sig den i tillräckligt stora mängder – om det saknas annat foder – så dör de”, säger han. ”Om den äts i små mängder tillsammans med annat foder, får djurets mjölk och kött en dålig smak.”

De ekonomiska konsekvenserna för boskapsherdar till följd av förlorad betesmark och skador på boskapsbesättningarna är redan betydande, säger experter. Geoffrey Howard, som är global koordinator för IUCN:s program för invasiva arter, säger att ogräsets erövring av grannländerna redan har haft en allvarlig inverkan på nötboskap, getter och vilda växtätare. ”Ogräset ersätter den naturligt hemmahörande vegetationen och tar bort födokällorna för många växtätare, om den får lov att sprida sig ohämmat”, säger Geoffrey Howard.

Dessutom kan växtens explosiva spridning drabba boskapsuppfödare särskilt hårt: vilda djur i reservaten kan vandra in på betesmarkerna på jakt efter föda och därmed konkurrera med tamdjuren.

Växt ger allergi hos människor

Hos människor kan Parthenium hysterophorus ge andningsproblem som astma. Personer som ofta kommer i kontakt med växten – i synnerhet kvinnor och barn – kan utveckla svåra allergier såsom eksem, säger Arne Witt.

”Det krävs en kampanj, som gör att befolkningen uppmärksammas, och den måste kombineras med att ogräset avlägsnas fysiskt från berörda områden, besprutning och övervakning vid gränsövergångar och på flygplatser”, säger han. Men ”utrotning är bara möjlig om vi agerar nu – inte i morgon”.

Läs också

Kanske är du intresserad av...