En bräcklig framgång

På Kazirangas norra sida har civilisationen flyttat ännu närmare nationalparken. Från ett utkikstorn i ett läger i det området kan man bara se tamdjur – asiatiska vattenbufflar eller kor, som används för mjölkproduktion – som betar i våtområdena inne i parken. Boskap betade i detta område även innan det på 1990-talet införlivades i reservatet, och därför låter parkmyndigheterna det fortsätta.

24 november 2010

På Kazirangas norra sida har civilisationen flyttat ännu närmare nationalparken. Från ett utkikstorn i ett läger i det området kan man bara se tamdjur – asiatiska vattenbufflar eller kor, som används för mjölkproduktion – som betar i våtområdena inne i parken. Boskap betade i detta område även innan det på 1990-talet införlivades i reservatet, och därför låter parkmyndigheterna det fortsätta. Det förekommer dock fler elefantkonflikter i området än på de flesta andra håll i delstaten Assam, eftersom det ligger längs en led som används av elefanthjordar, som följer de sista resterna av skog mellan Kaziranga och Himalayas utlöpare längre norrut.

När floden har svämmat över sina bräddar, rör sig djuren söderut mot Karbi Hills. Fem små, men mycket viktiga så kallade habitatbroar införlivades nyligen i nationalparken för att underlätta djurens förflyttningar. De måste korsa väg 37, som är Assams huvudsakliga trafikled i öst-västgående riktning, och parkens personal gör allt för att få trafikanterna att sänka farten på de platser där det är vanligast att djur korsar vägen. Trots det mister så gott som varje år elefanter, noshörningar, tigerpytonormar och hjortar livet på den sträckan. Ett förslag om att bredda vägen med fyra filer är ett stort orosmoln för indiska naturvårdare.

”Byggs väg 37 ut blir det dödsstöten för Kaziranga”, säger Asad Rahmani, som leder den ideella organisationen Bombay Natural History Society. Myndigheterna kan tänka sig att i stället bygga ut en parallell väg norr om floden.

”Vi måste ändå kontrollera den exploatering som sker av området. Myndigheterna bör köpa mark till fler korridorer, innan Kaziranga skärs av.”

Även om det skulle bli lättare för djuren att komma dit, vad händer då med Karbi Hills? Och med höglandet, som sluttar upp mot Himalaya? Skogsföretag, stenbrott och nybyggare lägger varje år beslag på mer och mer av delstatens skogsreservat, som omvandlas till ett ogräsbevuxet lapptäcke av avverkade, eroderade sluttningar. Att de indiska myndigheterna har etablerat elefant-reservatet Kaziranga-Karbi Anglong och tigerreservatet Kaziranga underlättar en del, men för närvarande är dessa båda projekt inte mycket mer än några hoppfulla streck på en karta, och de områden som inte har uppnått parkstatus fungerar fortfarande som en magnet på människor som hungrar efter mark.

Utmaningen för den indiska regeringen är nu att koppla samman de kvarvarande skyddade områdena så bra som möjligt.

Läs också

Kanske är du intresserad av...