Higgspartikeln existerar

Higgspartikeln, eller något som motsvarar den, har bekräftats med 99 procents säkerhet. Utan den skulle det enligt teorin inte finnas galaxer och inte heller något liv.

5 juli 2012 av Ker Than, National Geographic News

”Jag tror att vi har den. Håller ni med?”

Inför en fullsatt föreläsningssal i Genève bekräftade på onsdagsmorgonen CERN:s generaldirektör Rolf Heuer att två forskarlag, som oberoende av varandra arbetar på Large Hadron Collider (LHC), är till mer än 99 procent säkra på att de har upptäckt Higgspartikeln, eller i varje fall en helt ny partikel på precis den plats som de förväntade sig att hitta Higgs.

Higgspartikeln förklarar livets existens

Den sedan länge jagade partikeln kan kanske komplettera fysikens så kallade standardmodell genom att förklara varför föremål i vårt universum har en massa, och därmed varför galaxer, planeter och även människor över huvud taget kan existera.

”Vi har gjort en upptäckt”, sade Rolf Heuer på seminariet. ”Vi har observerat en ny partikel, som stämmer överens med Higgspartikeln.”

Närvarande på mötet var fyra teoretiker, som på 1960-talet var med och utvecklade Higgsteorin, däribland Peter Higgs själv, som fällde en tår, när upptäckten förkunnades.

Även om resultaten är preliminära, har de en signifikans på 5 sigma, vilket betyder att det finns bara en miljondels sannolikhet för att den Higgsliknande signal som forskarlagen har observerat är en statistisk lyckträff.

Läs också

Kanske är du intresserad av...