Livet är kanske 220 miljoner år äldre än vad som hittills antagits

Sensationella fynd av fossil på Grönland tyder på att livet på jorden startade för hela 3,7 miljarder år sedan. Mitt under ett ordentligt asteroidbombardemang. Men det är inte alla som håller med.

6 september 2016 av Tobias Hjortkjær Schultz; Illustrerad Vetenskap

De äldsta fossil som världen sett hittills hittades nyligen på Grönland av den australiensiska forskaren Allen Nutman och hans team från University of Wollongong i Australien.

Det rör sig om fossila stromatoliter som hittades i stenen i den grönländska berggrunden som tros vara den äldsta på jorden.

Äldsta livet vid ytan

Enligt Allen Nutmans studie är är stromatoliterna 3,7 miljarder år gamla. Stromatoliter är en slags bakteriekoloni som ofta växer i lager i områden mycket grunt vatten. De har länge ansetts tillhöra det äldsta livet på jordens yta (livet uppstod som bekant i havet) men de hittills äldsta tros bara vara runt 3,47 miljarder år gamla. Det innebär alltså att de "nya" fossilen är minst 220 miljoner år äldre om Nutmans beräkningar visar sig stämma.

Bombardemang från rymden

Hittills har man trott att förhållandena på ytan på jorden helt enkelt var alltför fientligt för att liv skulle kunna existera mycket tidigare.

Till exempel bombarderades jordens yta med stora asteroider där bland annat ett nedslag var så kraftigt att det helt till och med rev loss en stor del av jordskorpan.

Den delen kallar vi i dag för "månen".

Ännu äldre liv

”Det märkliga med fyndet av så gamla stromatoliter är inte bara att de levererar ett tydligt bevis på liv utan också att de är ett relativt avancerat ekosystem”, säger en entusiastisk Nutman.

Han anser att hans upptäckt är i linje med vissa biologers beräkningar över hur gammalt livet på jorden bör vara för att nå det nuvarande utvecklingsstadiet och att hans upptäckt i slutänden kan innebära att man bör tidigarelägga tiden för livets ursprung på jorden så mycket som 400 miljoner år .

Skeptiker

Det ä dock inte alla geobiologer, astrobiologer och andra som är väl insatta i livet för 3-4 miljarder år sedan som delar Allen Nutmans entusiasm. Han möts till och med av en hel del skepsis från en rad framstående experter.

”Jag har hel 14 frågor som jag gärna vill ha svar på innan jag tror på det”, säger Roger Buick, geobiolog vid University of Washington till den vetenskapliga nättidningen Nature.

Nasas astrobiolog Abigail Allwood har en helt annan ståndpunkt:

”Om vi hittade någon som liknade det här på Mars så tror jag inte att vi skulle hissa flaggan och förkunna att vi hade hittat liv, säger hon till Nature.

Läs också

Kanske är du intresserad av...