Tog sex kål på neandertalarna?

Medan neandertalarna flydde undan isen mötte de allt fler moderna människor ... och parade sig med dem tills de dog ut, hävdar en ny undersökning.

29 november 2011 av Brian Handwerk, National Geographic News

Neandertalarna blev möjligen offer för älskog eller i varje fall för korsning med moderna människor, hävdar en ny undersökning.

Samtidigt som arten med de kraftiga ögonbrynsbågarna förflyttade sig allt längre för att undgå följderna av klimatförändringar, parade de sig i allt större omfattning med vår egen art, och det resulterade i människor av blandad art, menar forskare.

Efter generationer med genetisk sammanblandning löstes neandertalarnas genom upp, och de uppslukades av Homo sapiens -befolkningen, som var mycket större.

”Om man ger grupperna större mobilitet på de platser där de lever, slutar det med att man ökar överföringen av gener mellan de båda befolkningarna, tills den ena befolkningen så småningom försvinner som klart definerad grupp”, säger C. Michael Barton, medförfattare till undersökningen och arkeolog vid Arizona State Universitys avdelning för människans evolution och sociala förändringar.

Nutida överlevnadsstrategi

En del teorier pekar på att neandertalarna försvann för omkring 30000 år sedan, eftersom arten inte klarade av att anpassa sig till ett allt kallare klimat lika bra som Homo sapiens.

C. Michael Barton har en annan teori och anser att neandertalarna mötte istidens frammarsch på samma sätt som moderna människor skulle göra, nämligen att flytta längre bort efter föda och andra råvaror.

”I takt med att isen bredde ut sig bjöd landskapet på färre möjligheter, och därför tillämpade både neandertalare och moderna människor en överlevnadsstrategi som vi ser än i dag på höga breddgrader”, säger C. Michael Barton.

”De etablerar en bas och skickar ut grupper, som ska ta med sig mat och annat tillbaka. Människor flyttar längre bort och får bättre möjlighet att komma i kontakt med andra grupper över större avstånd. De arkeologiska vittnesbörden tyder på att detta blev allt vanligare i Eurasien, efter hand som istiden ryckte närmare.”

Frekventare kontakt ledde enligt teorin till frekventare parning, medan de båda grupperna var tvungna att dela på de magra resurserna.

”Det kan även ha hänt andra saker”, säger C. Michael Barton. ”Men inom vetenskapen försöker vi hitta enklast möjliga förklaringar på saker och ting. Denna teori omfattar inte stora folkvandringar eller invasioner – enbart människor som gör vad de normalt gör.”

För att mäta effekten av den förmodade ökade parningsfrekvensen över artgränserna genomförde C. Michael Barton och hans kollegor en undersökning baserad på en datormodell, som omfattade 1500 neandertalgenerationer.

Slutresultatet var att modellen gav stöd åt den inte helt nya teorin att neandertalarna blev ”genetiskt urlakade” av den moderna människan.

”Utplåning genom korsning”

Även om det inte är den mest accepterade teorin för att förklara neandertalarnas utdöende, är genetisk utspädning en välkänd orsak till utdöende bland växter och djurarter.

En mindre grupp infödda, lokalt anpassade öringar kan till exempel mista sin genetiska identitet till följd av en stor tillförsel av en annan art, som de infödda fiskarna kan yngla med.

”När bestånd som är knutna till en specifik plats blir specialiserade, och det av någon anledning sker en förändring i deras umgänge med angränsande bestånd, och detta umgänge ökar, har de en tendens att dö ut – i synnerhet om det ena beståndet är mycket mindre än det andra”, förklarar C. Michael Barton.

”Inom bevaringsbiologi kallas det utrotning genom hybridbildning.”

Män på jakt

Paleoantropologen Bence Viola säger att andra modeller har gett andra resultat, och en del undersökningar har konstaterat att det skedde relativt lite korsning.

Bence Viola, som arbetar på Max Planck-institutet för evolutionär antropologi i Leipzig, tycker dock att C. Michael Bartons forskning är spännande.

”Från en arkeologisk och antropologisk synpunkt låter det intressant och ligger närmare vad jag själv anser: att det kan ha skett en massa korsning”, säger Bence Viola.

”De första grupper som [möter] en ny befolkning är i regel män, som kanske är ute och jagar. Eftersom män är som de är, kommer korsningar oundvikligen att inträffa, om de möter kvinnor från en annan befolkning.”

C. Michael Barton anser att korsning fick andra grupper av människor och människoförfäder att tyna bort och försvinna.

”Men deras gener försvann inte”, säger han. ”Och deras kultur försvann troligen inte heller utan blandades med en större befolkning av jägare och samlare.”

Bence Viola från Max Planck-institutet anser att korsning var en av orsakerna, men inte den enda.

”Neandertalarna försvann för omkring 30000 år sedan, och det var en period, då klimatet blev kallare, och det gjorde det sannolikt fysiskt svårare för dem att överleva”, säger Bence Viola.

”De utsattes kanske även för en sjukdomsform som moderna människor hade fört med sig från Afrika, och som deras immunförsvar inte klarade av.”

”Allt detta är naturligtvis mycket svårt att studera arkeologiskt”, tillägger Bence Viola. ”Därför är dessa modeller ett utmärkt redskap för att utforska teorier.”

Undersökningen av neandertalkorsning, som även engagerat forskare vid Arizona State University och University of Colorado i USA, publiceras i decemberutgåvan av tidskriften Human Ecology.

Läs också

Kanske är du intresserad av...