Hur gammalt är det äldsta trädet?? ?

Det finns träd som är äldre än de första pyramiderna i Egypten.

4 december 2013

Det äldsta nu levande trädet är en tall med det latinska namnet Pinus longaeva, som anses vara cirka femtusen år gammal. Det är ett av flera mycket gamla träd som växer i White Mountains i Kalifornien. Trädet var alltså flera hundra år gammalt redan när Egyptens första pyramid, Djosers trappstegspyramid, byggdes.

Rotnätet är 9550 år gammalt

Hos träd som fortplantar sig genom att skjuta nya stammar från ett ursprungligt rotnät finns ännu äldre exemplar. År 2008 gjorde Leif Kullman, professor i naturgeografi vid Umeå universitet, ett överraskande fynd när en kol 14-datering visade att rotnätet till en nu levande rödgran nära trädgränsen i Dalarna var 9550 år gammalt. Stammen som står där nu är inte särskilt gammal, men den utgör samma genetiska individ som trädet den kommer från.

Australiskt rotnät är 10500 år

En annan kandidat till titeln är några stammar som också har bildats av nya skott från en uråldrig rot till en Lagarostrobos franklinii, som växer i regnskogen på sydvästra delen av ön Tasmanien i Australien och som är minst 10500 år gammal.

Läs också

Kanske är du intresserad av...