Hur utlöses ett jordskalv?

Varenda dag skakas jorden av större eller mindre jordskalv, och de senaste stora skalven drabbade Nepal i april och maj 2015. Jordskalv beror på så kallade förkastningar djupt nere i jorden, men vilken typ av förkastning orsakar vilken sorts skalv?

20 maj 2015 av Dan Vergano

Jordskorpan består av ett pussel av kontinentalplattor och havsbottenplattor, som konstant pressas samman, glider förbi varandra eller glider bort från varandra. Längs den så kallade ”eldringen” i Stilla havet pressas havsbottnen exempelvis ned under den asiatiska och den amerikanska kontinenten, vilket bildar berg, skapar vulkanisk aktivitet och utlöser jordskalv.

De flesta skalv uppstår längs förkastningszoner. På grund av plattrörelserna byggs det konstant upp spänningar i berggrunden runt förkastningarna. Spänningarna utlöses med ojämna mellanrum genom plötsliga ryck, som visar sig i form av jordskalv av varierande omfattning. Här är en översikt över olika typer av förkastningar, som kan utlösa skalv.

Transform förkastning

När delar av jordskorpan rör sig sidledes längs en så kallad transform förkastning, kan resultatet bli ett jordskalv, då jorden verkar skakas horisontalt.

Det mest kända exemplet på en transform förkastning är Kaliforniens San Andreas-förkastning, som sträcker sig omkring 100 mil från södra Kalifornien till strax norr om storstaden San Francisco. Den parallella och skjuvande rörelsen i förkastningens förgreningar orsakas av havsbottenplattan i Stilla havet, som rör sig åt nordväst under den nordamerikanska kontinentalplattan.

Normal förkastning

Jordskalv med upp- och nedåtgående rörelser uppstår vid drag eller tryck i jordskorpan. Drag kan uppstå i så kallade normala förkastningar då jorden över förkastningszonen sjunker och i vissa fall bildar en gravsänka. En normal förkastning uppstår där den djupare belägna delen av jordskorpan glider bort från en överliggande del.

Ett exempel på en normal förkastning är den 385 kilometer långa Wasatchförkastningen, som löper under delar av de amerikanska delstaterna Utah och Idaho. Ett jordskalv för kanske 550 år sedan i närheten av förkastningszonen – skalvet motsvarade 7,0 på richterskalan – fick marken på ena sidan av förkastningen att sjunka en meter. På USA:s geologiska undersökningar (USGS) fruktar man att förkastningen kan ge upphov till fler skalv i samma storleksordning.

Revers förkastning

När plattor trycks mot varandra så att den ena lyfts upp över den andra, talar man om en revers förkastning. Om plattorna glider in över varandra i en relativt flack vinkel kallas den reversa förkastningen för en överskjutning. Platta reversa förkastningar kan ge upphov till veckberg, då stora bergartslager skjuts flera hundra kilometer in över lager som ligger under överskjutningarna.

Skalv utlösta av människan

Stora jordskalv förutsätter att kontinental- eller havsbottenplattor rör sig i förhållande till varandra och skapar spänningar i jordskorpan. Ett exempel är jordskalvet utanför Japans kust 2011, som uppmättes till 9,0 på richterskalan och utlöstes av Stillahavsplattans rörelse under den asiatiska kontinentalplattan. Människan har dock kommit på sätt att utlösa mindre jordskalv på. Skakningar i marken kan till exempel åstadkommas genom att spillvatten pumpas ned i djupa brunnar i förkastningszoner. Sådana skakningar har man på senare år upplevt i de amerikanska delstaterna Oklahoma, Texas och Ohio.

I Seattle i nordvästra USA är anhängare av stadens lag i amerikansk fotboll berömda för att ha utlöst ett jordskalv, som seismologer uppmätte till 2,0. Skalvet ska ha uppkommit när tusentals fans i sin glädje över ett mål hoppade upp och ned och satte marken under stadion i svängning.

Läs också

Kanske är du intresserad av...