Isens slumrande inre

En dag under andra veckan i lägret föreslår Vladimir Lopatin, som är direktör för institutionen för högtrycksforskning vid Tomsks poly­tekniska universitet, att jag kastar en blick på en remsa ren is på lägrets sydvästsida. Vi ser tydliga, lodräta förgreningar, som liknar dill i isen. Vladimir Lopatin knäböjer och borstar av isen med sin handske.

24 november 2010

En dag under andra veckan i lägret föreslår Vladimir Lopatin, som är direktör för institutionen för högtrycksforskning vid Tomsks polytekniska universitet, att jag kastar en blick på en remsa ren is på lägrets sydvästsida. Vi ser tydliga, lodräta förgreningar, som liknar dill i isen. Vladimir Lopatin knäböjer och borstar av isen med sin handske.

”Det bildas pyttesmå, grenliknande sprickor på slumpmässiga ställen”, förklarar forskaren. ”Sedan samlas de till större sprickor, och på sätt bildas färska sprickor, som är lätta att få syn på.” Man vet ännu inte om det finns motsvarande strukturer i jordskorpan.

Skurkarna bakom alla förändringar i jordskorpan och isen är tryck och temperatur, och i isens fall spelar temperaturen störst roll. Som de infrusna temperaturmätarna i Bajkalsjön har visat är det istäckets yttre del som snabbast värms upp och kyls ned. Medan det övre lagret slits i stycken av temperatur och tryck, slumrar det underliggande lagret fridfullt vidare.

Alla insamlade data från expeditionen håller fortfarande på att behandlas. Redan nu kan forskarna dock hävda att de snart kommer att vara herrar över Bajkals issprickor. Till exempel vet de redan hur de med hjälp av en 150 kilo tung, specialkonstruerad hammare, som skapar skakningar, kan reducera spänningarna i isen många gånger. Det betyder att de nu har den kunskap som behövs för att förhindra stora skalv och sprickbildning. Några timmars drift räcker för att stoppa de kraftiga smällarna och sprickbildningar i isen för en stund. Får apparaten arbeta ett par dagar, bildas det nästan inga nya sprickor.

Samma sak kan göras med jordens skorpa – visserligen med en betydligt kraftigare apparat. Tekniken kommer att kunna förhindra ett stort jordskalv och förvandla det till en rad oskadliga skakningar. Detta är det viktiga resultatet av projektet, som ska fortsätta i flera år och ge forskarna större insyn i de processer som bokstavligt talat äger rum under våra fötter.

Läs också

Kanske är du intresserad av...