En ström av turister till Antarktis

Tillströmningen av turister till Antarktis är så stor att kontinentens bländande vithet blir allt solkigare.

21 januari 2010

När amerikanen Sean Farrell år 2007 hoppade i det iskalla havet utanför Antarktiska halvön (ovan) var utsikten precis som han hade hoppats: en oändlig, vit ödemark. Varannan dag fick emellertid Sean Farrell, som var ombord på en hyrd yacht, syn på andra turistbåtar.

Antalet turister i Antarktis har det senaste årtiondet ökat med 250 procent till cirka 46000, och det har fått Sean Farrell att fundera på om det inte hade varit bättre för den stora, vita kontinenten om han hade stannat hemma. ”Alla vill se naturens skönhet, men inte ens den mest samvetsgranne turist kan undgå att lämna ett avtryck”, säger han.

Förorening och tillströmning av turister

Hittills har turistindustrin begränsat sig själv: enligt etablerade riktlinjer får bara fartyg med högst 500 passagerare ankra på kontinenten och grupper på högst 100 personer gå iland. Men ju fler fartyg, desto större risk för miljön. När det ålderstigna Explorer sjönk år 2007 bildades en 1,6 kilometer stor oljefläck.

De nyaste kryssningsfartygen, varav vissa har över 1000 turister ombord, är inte heller förstärkta mot kollisioner med havsisen. Miljöorganisationer arbetar nu för att få till stånd en lagstiftning, som begränsar turismens tillväxt. Förmodligen kommer dock den rådande ekonomiska krisen att hålla antalet turister nere under resten av 2010.

Läs också

Kanske är du intresserad av...