Havsnivån hotar kuststäderna

Stora mängder växthusgaser får havsnivån att stiga så våldsamt att kustbefolkningen på många ställen i världen måste fly.

18 september 2013 av Tim Folger

Växthusgaser får havsnivån att stiga

Vår civilisations beroende av fossila bränslen håller på att skapa ett klot där översvämningar blir vanligare och mer förödande för världens kuststäder. Genom att släppa ut koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären har vi de senaste 100 åren värmt upp jorden med över en halv grad Celsius och fått havsnivån att stiga med omkring 20 centimeter.

Även om vi helt slutade bränna fossila bränslen i morgon, skulle de befintliga växthusgaserna fortsätta att värma upp jorden i flera hundra år framöver. Vi har oåterkalleligt dömt kommande generationer till ett liv i en varmare värld med stigande hav.

I maj nådde koldioxidhalten i atmosfären upp på 400 miljondelar (ppm). Senast den var så hög var för tre miljoner år sedan. Då kan havsnivån ha varit ända upp till 20 meter högre än i dag, och norra halvklotet var i stort sett isfritt året runt. Det skulle ta flera hundra år innan världshaven skulle nå så katastrofala nivåer igen, och mycket beror på om vi i framtiden klarar av att begränsa utsläppen av växthusgaser. På kort sikt är forskarna fortfarande osäkra på hur snabbt och hur mycket havsnivån kommer att stiga. Prognoserna har gång på gång visat sig vara för låga. Många anser att havsnivån år 2100 kommer att vara minst en meter högre än den är i dag.

Havsnivån hotar människor i kustområdena

Från början av nästa århundrade, om inte förr, kommer ett stort antal människor att vara tvungna att lämna kustområden i många delar av världen. En del forskare befarar en flodvåg av klimatflyktingar. Kuststäder hotas på två sätt. De höjda havsnivåerna kommer gradvis att översvämma lågt belägna områden, och högre vattennivåer kommer att öka stormflodvågornas destruktiva räckvidd. I slutet av seklet kommer en stormflod, som nu kan förväntas att inträffa vart hundrade år, att kunna inträffa vart tionde år eller oftare. Med en försiktig uppskattning på en halv meters höjning av havsnivån bedömer OECD att 150 miljoner människor i världens stora hamnstäder år 2070 kommer att hotas av översvämningar från kusten.

"Om vi fortsätter som nu kommer koldioxidkoncentrationen i atmosfären att nå upp på cirka 1000 miljondelar vid slutet av detta sekel", säger geokemisten Gavin Foster vid University of Southampton i England. Så höga koncentrationer har inte funnits på jorden sedan den tidiga geologiska epoken eocen för 50 miljoner år sedan, när jorden var fullkomligt isfri, säger han. Enligt US Geological Survey kommer havsnivån på ett isfritt klot att vara upp emot 66 meter högre än i dag. Det kommer kanske att ta tusentals år och mer än 1000 miljondelar att skapa en sådan planet – men om vi bränner upp alla våra fossila bränslen kommer vi nog att nå dit, såvida vi inte drastiskt ändrar kurs under de kommande åren.

Ladda ned hela artikeln

Läs mer om stigningen av havsnivån – och se prognoser för hur det kommer att påverka världens länder i framtiden. Klicka på Ladda ned-knappen nedan.

När du klickar på ladda ned-knappen uppmanas du att skapa en profil på natgeo.se. Det tar en minut och är helt gratis.

Varför stiger havet

Lokalt kan en stigande havsnivå bero på att marken sjunker. Globalt stiger den för att den sammanlagda volymen av havsvatten ökar. Global upp­­värmning bidrar på två sätt: genom att värma upp havet och genom att smälta isen på land och på så sätt tillföra mer vatten.

Sedan 1900 har den globala havsnivån höjts med cirka 20 centimeter. Nu stiger den med ungefär en tredjedels centimeter om året – och takten ökar.

Just nu hotas 136 stora kuststäder av höjda havsnivåer. Totalt 40 miljoner människor i de städerna är utsatta.

Läs också

Kanske är du intresserad av...