Hur kommer Europa att se ut om all isen smälter?

Så kommer vår del av världen att se ut om det mest katastrofala scenariot blir verklighet.

12 november 2013

Det finns över 21 miljoner kubikkilometer is på jorden. Ingen kan säkert säga hur lång tid det skulle ta för all denna is att smälta, troligen över femtusen år, menar vissa forskare.

Om vi förbränner alla kol-, olje- och gasfyndigheter och därmed tillför atmosfären ytterligare drygt fem biljoner ton koldioxid, kommer vi dock med stor sannolikhet att skapa en isfri planet. Det skulle bli ett varmt klot med en genomsnittstemperatur på kanske 26,6 °C i stället för nuvarande 14,4. Stora delar av planeten skulle kanske bli för varm för oss att bo på. Öknar skulle definitivt breda ut sig.

Stora delar av Danmark försvinner

Kartorna här visar inte den typen av förändringar. De visar jorden som den är i dag, dock med en viktig skillnad: All is på land har smält och runnit ut i havet, som därmed har stigit 66 meter.

Tusentals år i framtiden skulle Nederländerna i det här katastrofscenariot för länge sedan ha gett upp för havet. Det mesta av Danmark skulle ligga under vatten. I Egypten skulle Alexandria och Kairo ha översvämmats av Medelhavet, vars stigande vattenmassor även fått Svarta havet och Kaspiska havet att svämma över sina bräddar.

Se hela världen

Få kartan över hela världen genom att ladda ned filen nedan.

Läs mer

Läs mer om den stigande havsnivån i hela världen i artikeln här.

Läs också

Kanske är du intresserad av...