Polarvirvel ger extra kall och lång vinter

En stor luftvirvel över Arktis är på väg mot oss i Europa. Det kan ge en exceptionellt kall vinter ända in i mars.

8 december 2016 av Karine Kirkebæk / Illustreret Videnskab

Högt uppe över Arktis virvlar enorma mängder kall luft runt.

En polarvirvel är ett lågtrycksområde som roterar moturs vid Nordpolen – det kallas även för en cyklon. Virvlarna har stor inverkan på temperaturen i våra trakter.

Över Arktis finns det två polarvirvlar. Den ena befinner sig i troposfären 5500–9100 meter över jordens yta, medan den andra håller till i stratosfären cirka 19800 meter ovanför marken.

Virvel rör sig mot Europa

En ny undersökning publicerad i Nature visar mot bakgrund av satellitdata från de senaste 30 åren att den översta av de båda polarvirvlarna har en tendens att röra sig mot Europa i februari.

Förflyttningen hänger enligt forskarna nära samman med att det fortfarande finns mindre havsis i Arktis – i synnerhet i Barents hav och Karahavet, som är en del av Norra ishavet.

Samtidigt med förflyttningen har virveln blivit svagare. Det betyder att den inte håller kvar kylan lika bra, och att de kalla temperaturerna sprider sig från polcirkeln till andra trakter.

Virvel gör vintern lång

Konsekvensen känner vi av i Nordeuropa: Vintern kommer i år att bli både längre och kallare än normalt. Sannolikt kommer den kalla årstiden att sträcka sig ända till slutet av mars enligt forskarna.

Flera forskare har sett ett mönster i form av att klimatet har blivit varmare i Arktis och kallare på den eurasiska kontinenten.

Fler undersökningar kommer att kunna svara på om polarvirvelns skiftande position ligger bakom den stora asymmetrin i temperaturerna.

Läs också

Kanske är du intresserad av...