Så fixar DU klimatet

KLIMATFÖRÄNDRINGAR: Kan en enda människa av jordens alla sju miljarder spela en roll? Absolut! Läs vad du kan göra för att bättra på jordens klimat.

25 november 2015

Kom åt klimatförändringarna

Kanske uttryckte den indiske politikern och andlige ledaren Mahatma Gandhi det bäst: "Var själv den förändring du vill se i världen". De orden är värda att lägga på minnet, när man talar om de klimatförändringar som hittar att skicka Moder Jord i en för tidig grav.

I slutänden är klimatförändringar ett resultat av den personliga konsumtionen. Forskare anser att vi kan begränsa problemet markant om var och en av oss kan reducera vår energiförbrukning till 17000 kWh per person om året.

I västvärlden förbrukar vi upp till fyra gånger så mycket. I Bangladesh förbrukar man mindre än 2600 kWh. Utmaningen blir att ändra livsstil och hitta lösningar för att spara energi i västvärlden.

Här är ett par goda råd för hur du i din vardag kan påverka klimatet:

FLYTTA TILL NÅGOT MINDRE

En bostad i Sverige är i genomsnitt 117,9 kvadratmeter stor. I EU är den 103, 3 kvadratmeter och i USA hela 247 kvadratmeter. I en varmare värld kan de dock vara smart att tänka smått.

Jay Shafer (bilden) från Kalifornien bor på endast 8,9 kvadratmeter och har hjälpt många andra att bygga små hem. I USA har trenden även nått storstäderna: Byggherrar i New York och San Francisco har nu skapat konceptet mikrolägenheter.

En begränsad bostadsyta är inte detsamma som ett begränsat liv. Det kan tvärtemot ha både psykologiska och ekonomiska fördelar. Börja med att rensa ut så kan du få lägre kostnader för konsumtion, mindre städning och mer tid utomhus.

LÅT BILEN STÅ

Att gå och cykla är utan jämförelse de miljövänligaste transportformerna – det leder inte till utsläpp av några växthusgaser förutom de som producerades när cykeln och den mat man äter framställdes. Därefter blir det mycket mer komplicerat.

Bussar förbrukar mer energi per passagerarkilometer än personbilar, och om du ska långt, är det faktiskt miljövänligare att flyga eller – om man är väldigt miljömedveten – att ta tåget. Kalkylen kommer att förändras, när bilparken övergår från fossila bränslen till el.

”När vi når till 2035 kommer det att säljas väldigt få konventionella bensin- eller dieselbilar”, säger Dan Sperling, som är chef för University of Californias institut för transportstudier. Den globala tendensen att människor söker sig till städerna underlättar planeringen av infrastrukturen och ökar sannolikheten att fler går, cyklar eller tar tåget.

HOPPA ÖVER KÖTT EN GÅNG I VECKAN

Om hela jordens befolkning slutade äta kött skulle de minskade koldioxidutsläppen nästan motsvara USA:s sammanlagda utsläpp.

Även mindre åtgärder kan dock vara effektiva. Redan om du inför en köttfri dag i veckan spelar det stor roll. Då förpestar du klimatet med 44 kilo mindre koldioxid om året.

TÄNK GRÖNT I HEMMET

Påve Franciskus har uppmanat oss att sluta med ”slit och släng-kulturen” genom att återanvända, förbruka mindre och begränsa resurserna från icke-förnybar energi. Så åt oss göra som påven säger, och tänka grönare i vår vardag.

Ett sätt som du kan göra det på är att låta bilen stå, när du ska till jobbet. Om du gör det bara två gånger i veckan, besparar du miljön 1,8 ton utsläpp av växthusgaser om året.

Om vi ska vara riktigt konkreta: Kompostera ditt köksavfall. Det skonar miljön från avfall och ger näringsrik jord till trädgården. Du kan även tvätta familjens kläder i kallvatten. Det reducerar hushållets koldioxidutsläpp med 725 kilo varje år.

Läs också

Kanske är du intresserad av...