År 1824 insåg fransmannen Jean-Baptiste Joseph Fourier att jordatmosfären håller kvar värmen från solen.

© NASA

Växthuseffekten upptäcktes för 200 år sedan

Jordens atmosfär håller kvar värmen. Det har forskare vetat i 200 år, men den första varningen för klimatförändringar som skapats av människan kom först 100 år senare.

27 september 2017

Växthuseffekten upptäcktes redan 1824 av den franske vetenskapsmannen Jean-Baptiste Joseph Fourier, som insåg att atmosfären håller kvar energin från solen.

Solljusets kortvågiga strålning passerar praktiskt taget obehindrat genom luftskikten och träffar jordens yta. 

Här omvandlas ljuset till värme, som reflekteras från ytan som värmestrålning. Värmestrålning består av infraröda ljusvågor som har en längre våglängd än det inkommande ljuset. 

Den långvågiga strålningen fångas av växthusgaserna i atmosfären som därför blir varmare. Processen är identisk med hur fönster i växthus släpper igenom solljus den ena vägen, men förhindrar att värmen tar sig ut igen.


Forskare varnar för klimatförändringar som skapats av människan

År 1864 visade den irländske fysikern John Tyndall att växthuseffekten framför allt beror på vattenånga och koldioxid.

Nästa steg mot nutidens klimatvetenskap togs 1896, då den svenske kemisten Svante Arrhenius bestämde vattenångas och koldioxids förmåga att ta upp och avge infraröd värmestrålning.

Han beräknade också hur mycket temperaturen på jorden ändras vid olika koncentrationer av koldioxid och blev 1904 först av alla att varna för klimatförändringar som skapats av människan.

Läs också

Kanske är du intresserad av...