Den globala uppvärmningens onda tvilling

Sedan den industriella revolutionen började har det förbränts så mycket fossila bränslen – kol, olja och naturgas – och fällts så många träd att mer än 500 miljarder ton koldioxid släppts ut. Det är ett välkänt faktum att atmosfären har en hög­re koncentration av koldioxid i dag än vid någon annan tidpunkt de senaste 800000 åren och sannolikt ännu längre tillbaka.

8 april 2011

Sedan den industriella revolutionen började har det förbränts så mycket fossila bränslen – kol, olja och naturgas – och fällts så många träd att mer än 500 miljarder ton koldioxid släppts ut. Det är ett välkänt faktum att atmosfären har en högre koncentration av koldioxid i dag än vid någon annan tidpunkt de senaste 800000 åren och sannolikt ännu längre tillbaka.

Det är inte lika väl känt att våra utsläpp av koldioxid även orsakar förändringar i haven. Luft och vatten utväxlar hela tiden gaser, så en del av allt som släpps ut i atmosfären hamnar förr eller senare i havet. Vinden blandar det snabbt med vattnets översta 100 meter, och under seklens gång blandar havsströmmarna det längre ned.

På 1990- talet började ett internationellt forskarlag med ett omfattande forskningsprojekt, som gick ut på att samla in och analysera över 77000 prover av havsvatten från olika platser och djup över hela världen. Arbetet tog 15 år och visade att haven tagit upp 30 procent av den koldioxid som människan släppt ut de senaste 200 åren. De fortsätter att ta upp runt en miljon ton i timmen.

För livet på land är den processen en bra sak; den mängd koldioxid som haven tar upp från atmosfären bidrar inte till den globala uppvärmningen. För livet i havet ser det dock annorlunda ut. Chefen för USA:s vädertjänst (NOAA), havsmiljöforskaren Jane Lubchenco, har kallat försurningen av havet för den globala uppvärmningens ”lika onda tvilling”.

pH-skalan, som utifrån koncentrationen av vätejoner mäter surhetsgraden i en vätska, går från 0 till 14. Nederst på skalan hittar man starka syror som saltsyra, som frigör mycket väte (mer än kolsyra gör). I den övre delen finns det starka baser som kaustiksoda. Rent, destillerat vatten har ett neutralt pH-värde på 7.

Havsvatten borde vara lätt basiskt med ett pH-värde runt 8,2 nära havsytan. Hittills har dock koldioxidutsläppen reducerat pH-värdet där med omkring 0,1. Liksom richterskalan är pH-skalan logaritmisk. Därför är även små språng ett uttryck för stora förändringar. En minskning i pH-värde på 0,1 betyder att vattnet är 30 procent surare. Om den nuvarande tendensen fortsätter, kommer ytvattnets pH-värde att sjunka till runt 7,8 år 2100. Då kommer vattnet att vara 150 procent surare än det var 1800

Läs också

Kanske är du intresserad av...