Farvattnen utanför USA är fulla av koffein

Nordvästra USA:s kaffekultur stannar inte vid kustlinjen utan fortsätter ut i havet tack vare en ström av koffeinhaltigt mänskligt avfall.

2 augusti 2012 av Brian Handwerk, National Geographic News

Nordvästra USA kan vara centrum för den amerikanska kaffekulturen, och en ny undersökning visar nu att områdets höga koffeinnivå inte stannar vid kustlinjen.

Upptäckten av koffeinförorening i Stilla havet utanför delstaten Oregon är ytterligare ett bevis för att föroreningar i mänskligt avfall hamnar i naturens vattensystem med okända konsekvenser för både djurliv och människor, säger experter.

Koffeinkoncentrationerna utanför ”potentiellt förorenade” platser i närheten av reningsanläggningar, större samhällen och flodmynningar var under den mätbara gränsen, omkring 9 nanogram per liter. Vid mindre exploaterade kustlinjer var koffeinhalten däremot relativt hög, omkring 45 nanogram per liter.

”Vår hypotes mot bakgrund av dessa resultat är att den största föroreningskällan här troligen är lokala anläggningar för spillvattenhantering, till exempel septiksystem”, säger en av undersökningens upphovspersoner, Elise Granek.

Varför så mycket koffein i havet?

Skillnaden beror möjligen på hårdare övervakning i mer utvecklade områden.

”Spillvattenanläggningar måste för det mesta kontrolleras ofta för att man ska vara säker på att de håller sig inom vissa gränser”, tillägger Elise Granek, som är marinekolog vid Portland State University i USA. Elise Granek påpekar dock att koffein inte omfattas av lagstiftningen och därför inte övervakas specifikt.

Till skillnad från det ”förekommer det ofta inte så mycket övervakning” av mindre, lokala spillvattenanläggningar.

De stora reningsanläggningarna kan också vara en fördel, eftersom städerna i Oregon är relativt små. Anläggningarna behöver inte behandla så stora mängder spillvatten, som man förknippar med en större stad som Boston, som enligt en undersökning pumpar ut ganska stora mängder koffein i sin hamn.

”Föroreningssoppa” har okända konsekvenser

Hydrologen Dana Kolpin välkomnar den nya forskningen och säger att man tidigare har dokumenterat halter av koffein i vatten, men oftare i sötvatten än i havsmiljöer.

”Koffein finns nästan överallt, och allt mer tyder på att koffein och andra förorenande ämnen, som undersökts bara i begränsad omfattning, förekommer därute”, säger Dana Kolpin från USA:s geologiska undersökningars projekt för giftiga substanser i vattnen i Iowa City i USA.

I vårt avfall ”finns det ett helt universum av potentiellt förorenande ämnen, däribland mediciner, hormoner, hygienprodukter som tvål eller dofter eller till och med syntetiska sötningsmedel”.

Koffein är lite av en skvallerbytta, när det gäller höjda koncentrationer av mänskliga föroreningar i vatten, siger Dana Kolpin, som inte har medverkat i den nya undersökningen.

Om det med andra ord finns koffein i vattnet, finns det med stor sannolikhet andra föroreningar.

”Vad innebär det?” frågar han. ”Organismer i vattnet drabbas av en soppa av föroreningar i låg koncentration.”

”Har det miljömässiga eller hälsomässiga konsekvenser att utsättas för dessa ämnen eller olika kombinationer av ämnen? Det är tiotusenkronorsfrågan.”

Koffein orsakar cellstress hos djur

Koffein har påvisats i farvatten över hela världen, däribland hamnen i Boston, Puget Sound i den amerikanska delstaten Washington, Medelhavet och Nordsjön. Det kan finnas upp till 30 dagar i havsvatten, påpekar undersökningens medförfattare Elise Granek.

Det stimulerande ämnets inverkan på naturens ekosystem är emellertid okänd. Ogiftiga effekter må vara osynliga, men kan möjligen ha följdverkningar längre upp och ned i näringskedjan och från generation till generation.

Elise Granek och hennes kollegor har i laboratorieförsök visat att koffein i de koncentrationer som hittats utanför kusterna påverkar musslor, som lever i tidvattenszonen, och får dem att producera särskilda proteiner som reaktion på miljöbelastningen.

De koncentrationer som vi exempelvis fann i fältundersökningen ”fick dessa musslor att visa tecken på cellstress”, säger hon. ”Om vi utsätter dem för högre koncentrationer eller gör det över längre tid, kommer vi då att se förändringar i tillväxthastighet eller förändringar i fortplantningen?” Det hoppas forskarna ta reda på i kommande försök.

Dana Kolpin säger att vissa undersökningar av andra föroreningar har påvisat mer drastiska konsekvenser. En undersökning av en avsides belägen sjö i Ontario i Kanada ledde till slutsatsen att östrogen från p-piller kan få bestånd av fisk i naturen att kollapsa.

”När det gäller koffein är vi ännu inte säkra på dess miljöeffekter”, säger han. ”Men det är ett utmärkt spårämne, trots att det inte har någon större effekt, för på de flesta ställen i världen vet man att det kommer från en mänsklig avfallskälla.”

Undersökningen av koffein i farvattnen utanför nordvästra USA publicerades i julinumret av Marine Pollution Bulletin.

Läs också

Kanske är du intresserad av...