Två unga män samlar elektronikskrot i den enorma Dharavi-slummen i Bombay. Det växande berget av sopor i dag har fått en ny och giftig kusin: elektroniskt avfall, som innehåller giftiga delar, som skadar miljö och människor, om det inte tas om hand på ett försvarligt sätt. Foto: Randy Olson

Galleri: Det miljömässiga avtrycket

Människans förädling och förbrukning av jordens resurser ändrar hela tiden jordens utseende och påverkar dess balans. Grön teknik, förändrade konsumtionsmönster och en långsammare befolkningstillväxt bidrar till en hållbar miljö och en frisk planet.

14 oktober 2011

Människans förädling och förbrukning av jordens resurser ändrar hela tiden jordens utseende och påverkar dess balans. Jorden har saknar resurser för att ge sju miljarder människor samma konsumtion som världens rikaste har i dag. Världens fattigaste har dock rätt till ett liv utan fattigdom. Grön teknik, förändrade konsumtionsmönster och en långsammare befolkningstillväxt kommer att bidra till en hållbar miljö och en frisk planet.

Olja eldas upp nära den plats där oljeriggen Deepwater Horizon exploderade och utlöste världens största oljeutsläpp till havs. Koldioxidutsläppet från en enda person i USA motsvarar utsläppet från 4 kineser, 20 indier, 30 pakistanier, 40 nigerianer eller 250 etiopier. Foto: Joel Sartore

Skogen avverkas och eldas upp i Sarawak för att göra plats för en oljepalmplantage. Palmolja är en stor exportvara för Malaysia och Indonesien. Palmolja och avfallsprodukter från produktionen används bland annat i biobränsle till bilar. Foto: Mattias Klum

I ett soligt slumkvarter trängs män runt en tankbil för att hälla upp vatten. Det är mer värdefullt än kontanter och tar slut på några minuter. Cirka 884 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten, och förbrukningen per invånare stiger dubbelt så snabbt som befolkningstillväxten. Foto: Jonas Bendiksen

Sju års torka och decennier med höga temperaturer har tvingat lantbruket på knä och orsakat våldsamma skogsbränder. Mänsklig aktivitet förändrar både jorden och dess klimat. Brist på vatten och odlingsbar jord är redan ett problem. Cirka 17000 kända växt- och djurarter riskerar att utrotas. Foto: Amy Toensing

Läs också

Kanske är du intresserad av...